Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΜΠΟΣ
ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΜΠΟΣ
ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ