Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@igme.gr
213.133.7000

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων υπάγεται στο Γενικό Διευθυντή της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Έχει αρμοδιότητα τις δημόσιες σχέσεις και την προβολή του έργου της Αρχής, σε συνεργασία με το Γραφείο Γενικού Διευθυντή, καθώς και με τις άλλες υπηρεσίες της Αρχής. 

Share

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME ΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ