Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@igme.gr
213.133.7000

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΤΗΣ.

ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ο Διονύσιος Γκούτης είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (M.Sc.) στη «Γεωτεχνική Μηχανική» από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην Αγγλία και την Ελλάδα ως Μελετητής Δημόσιων και Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων, με ειδίκευση στις γεωτεχνικές, γεωλογικές και υδρογεωλογικές μελέτες, καθώς και στον ευρύτερο γεωτεχνικό σχεδιασμό και την επίβλεψη γεωτεχνικών έργων. Έχει συμμετάσχει ως μέλος ερευνητικών ομάδων του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην εκπόνηση εφαρμοσμένων ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα φυσικών καταστροφών, με έμφαση τον προσδιορισμό και την ανάλυση κινδύνων από την εκδήλωση εδαφικών αστοχιών, κατολισθήσεων, βραχοπτώσεων, καθιζήσεων κτλ., καθώς και τις επιπτώσεις αυτών σε δομικά τεχνικά στοιχεία και στο γεωπεριβάλλον. Είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.), από το 2014 έως σήμερα, έχει συμμετάσχει ως εκπρόσωπος του επιμελητηρίου σε πλήθος υπουργικών ομάδων εργασίας, νομοπαρασκευαστικών επιτροπών κτλ., ενώ έχει ορισθεί και ως εκπρόσωπος του επιμελητηρίου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών (Γ.Ε.Μ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Από τον Οκτώβριο του 2019 έως και σήμερα κατέχει τη θέση του Αν. Γενικού Διευθυντή Έργων της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.).