Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΤΗΣ.

ΜΕΛΟΣ

Γενικός Διευθυντής Ε.Α.Γ.Μ.Ε., Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο κ. Διονύσιος Γκούτης είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (M.Sc.) στη «Γεωτεχνική Μηχανική» από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην Αγγλία και την Ελλάδα ως Μελετητής Δημόσιων και Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων, με ειδίκευση στις γεωτεχνικές και γεωλογικές μελέτες, καθώς και τον ευρύτερο γεωτεχνικό σχεδιασμό και επίβλεψη γεωτεχνικών έργων.

Έχει συμμετάσχει επίσης ως μέλος επιστημονικών ομάδων στην εκπόνηση εφαρμοσμένων ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα φυσικών καταστροφών, με έμφαση τον προσδιορισμό και την ανάλυση κινδύνων από την εκδήλωση εδαφικών αστοχιών, κατολισθήσεων, βραχοπτώσεων, καθιζήσεων κτλ., καθώς και τις επιπτώσεις αυτών σε δομικά τεχνικά στοιχεία και το γεωπεριβάλλον.

Είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), από το 2014 έως σήμερα, έχει συμμετάσχει ως εκπρόσωπος του επιμελητηρίου σε πλήθος υπουργικών ομάδων εργασίας, νομοπαρασκευαστικών επιτροπών κτλ., ενώ έχει ορισθεί και ως εκπρόσωπος του επιμελητηρίου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών (Γ.Ε.Μ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Από τον Οκτώβριο του 2019 κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Έργων της ΕΑΓΜΕ, έχοντας υπό την εποπτεία και συντονισμό του όλα τα ερευνητικά έργα της Αρχής, συνολικού προϋπολογισμού 24,8 εκατ. ευρώ.

Σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.).