Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΚΡΗΤΗΣ.

Η Περιφερειακή Μονάδα της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στην Κρήτη ιδρύθηκε το 1985 με έδρα το Ρέθυμνο. Δημιουργήθηκε σε συνέχεια των γραφείων στις πρωτεύουσες των νομών (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος) και των εργοτάξιων που λειτουργούσαν στο νησί στο πλαίσιο των διάφορων ερευνητικών έργων και δραστηριοτήτων της Αρχής. Η ερευνητική δραστηριότητα της Περιφερειακής Μονάδας Κρήτης είχε την καθολική αποδοχή της τοπικής κοινωνίας. Οι φορείς της Κρήτης (Κοινότητες, Σύνδεσμοι Κοινοτήτων, Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, Επαρχίες, Νομαρχίες, Περιφερειακές Ενότητες, Περιφέρεια) αναγνώρισαν το ερευνητικό έργο της Περιφερειακής Μονάδας και αξιοποίησαν τα αποτελέσματά του στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νησιού. Η ερευνητική δραστηριότητα της Περιφερειακής Μονάδας Κρήτης σε συνεργασία με τις Κεντρικές Υπηρεσιακές Μονάδες, καλύπτει όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Συνοψίζεται στις παρακάτω δράσεις και αντικείμενα:

Βασική Γεωλογική Έρευνα

 • Έρευνα και μελέτη της γεωλογικής δομής της Κρήτης
 • Εκπόνηση γεωλογικών χαρτών κλίμακας 1:50.000
 • Εκπόνηση γεωλογικών χαρτών κλίμακας 1:25.000
 • Μελέτες παράκτιας ζώνης και καθορισμού αιγιαλού

 

Υδατικοί Πόροι

 • Έρευνες εντοπισμού και αξιοποίησης υπόγειου υδατικού δυναμικού
 • Μελέτες δίαιτας υπόγειων υδροφορέων
 • Ειδικές υδρογεωλογικές μελέτες προστασίας του υδατικού δυναμικού
 • Μελέτες αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων για κατασκευή ταμιευτήρων και εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων
 • Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθηση υπόγειων υδάτων
 • Καταγραφή και επικαιροποίηση των σημείων υδροληψίας
 • Ανίχνευση και εντοπισμός ρύπων στα υπόγεια ύδατα

 

Ορυκτές Πρώτες Ύλες

 • Έρευνες εντοπισμού και αποτίμησης του δυναμικού βιομηχανικών υλικών (γύψοι, διατομίτες, άργιλοι)
 • Έρευνες για αδρανή υλικά - καθορισμός λατομικών περιοχών
 • Έρευνες για διακοσμητικά πετρώματα (ασβεστόλιθοι, μάρμαρα, ψαμμίτες, σχιστολιθικές πλάκες)
 • Έρευνες αξιολόγησης μεταλλικών εμφανίσεων (γαληνίτης, οξείδια σιδήρου, μαγγανίου και χαλκού)
 • Έρευνες και μελέτες λιγνιτοφόρων περιοχών και εκτίμηση της εκμεταλλευσιμότητας και καταλληλότητας των λιγνιτοτύπων για διάφορες χρήσεις

 

Καταστροφικά Φαινόμενα  

 • Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης σε καταστροφικά φαινόμενα, που οφείλονται σε γεωλογικά αίτια
 • Μελέτες αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων (κατολισθήσεις, βραχοπτώσεις, σεισμοί)
 • Τεχνικογεωλογικές μελέτες για το σχεδιασμό και θεμελίωση τεχνικών έργων (οικισμοί, οδικό δίκτυο, φράγματα, λιμνοδεξαμενές, δημόσια κτίρια)

 

Προστασία Περιβάλλοντος

 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Μελέτες αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων
 • Μελέτες αποκατάστασης εγκαταλελειμμένων λατομείων
 • Μελέτες δομικών λίθων για αποκατάσταση Μνημείων
 • Μελέτες ανάδειξης γεωτόπων - γεωπάρκων

Share

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME THN
Π.Μ. ΚΡΗΤΗΣ