Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε) έχει μακροχρόνια προσφορά στην έρευνα και αξιοποίηση του ορυκτού και υδατικού πλούτου της χώρας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Περιφερειακή Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΜΚΜ) με την πολύχρονη παρουσία της στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας, έχει συμβάλει στην εθνική οικονομία με τον εντοπισμό ενεργειακών πηγών (λιγνίτες), τον εντοπισμό γεωθερμικών πεδίων, στην οριοθέτηση μαρμαροφόρων περιοχών, στην ανάδειξη σημαντικών αποθέματων μεταλλευμάτων κλπ.

Ειδικότερα στην Βόρεια Ελλάδα, που αποτελεί διαχρονικό κέντρο γεωλογικής και μεταλλευτικής έρευνας, με την συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού της περιφερειακής του μονάδας Κεντρικής Μακεδονίας στις έρευνες, έχουν εντοπιστεί:

 1. Αποθέματα μεταλλευμάτων μαγγανίου (Δράμα), μολύβδου, ψευδαργύρου, χαλκού (Αισήμη, Κίρκη, Πολύκαστρο), χαλκούχα – πορφυριούχα (Σκουριές Χαλκιδικής, Ποντοκερασιά Κιλκίς), λευκολίθων (Γερακινής).
 2. Κοιτάσματα πολυτίμων μετάλλων χρυσού και αργύρου στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής και στις Σάππες Ροδόπης.
 3. Κοιτάσματα ολιβίνη για γνωστές και πιθανές νέες εφαρμογές στο Χρώμιο Γρεβενών και στη Βάβδο Χαλκιδικής.
 4. Οριοθέτησε μαρμαροφόρες περιοχές στα μεγαλύτερα λατομικά κέντρα της χώρας (Φαλακρό, Παγγαίο, Θάσος, Βέρμιο, Όρη Λεκάνης, Τισαίο). Μελέτησε τους ποιοτικούς και εμπορικούς τύπους των μαρμάρων. Αποτίμησε τον όγκο των απορριμμάτων από τις λατομικές εκμεταλλεύσεις. Μελέτησε την χημική και ορυκτολογική τους σύσταση για αξιοποίησή τους σε άλλες χρήσεις.
 5. Απέγραψε και μελέτησε το γεωπεριβάλλον όλων των λατομείων αδρανών υλικών της βόρειας Ελλάδας, εκτίμησε της ετήσια παραγωγή και αποτίμησε τα αποθέματά τους.
 6. μελέτησε κοιτάσματα βιομηχανικών ορυκτών, όπως καολίνη και αστρίων στη Δράμα, λευκών ανθρακικών στο Βέρμιο, Φαλακρό, κλπ., καθώς και ποζολανικών γαιών στην Αριδαία.
 7. Εντόπισε τα σημαντικότερα γεωθερμικά πεδία (Αετού Φλώρινας, Σωσάνδρας Αριδαίας, Αλεξάνδρειας, Αγκίστρου, Λιθότοπου, Ιβήρων, Ερατεινού Νέστου, Ν. Εράσμιου, Μαγγάνων, Κεσσάνης, Σαππών, Απολλωνίας, Κασσάνδρας Χαλκιδικής, κλπ. Η εντοπισμένη θερμική ισχύς ξεπερνά τα 200 MWt.
 8. Ο ρόλος της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στην Μακεδονία και Θεσσαλία στην αξιοποίηση και διαχείριση των υδατικών πόρων και συγκεκριμένα των υπόγειων νερών είναι καθοριστικός. Συστηματοποίησε την υδρολογεωλογική έρευνα σε όλη την περιοχή ευθύνης του. Μελέτησε τους μεγαλύτερους καρστικούς υδροφορείς (Μενοίκιο, Παγγαίο Άγκιστρο, Όλυμπο). Μελέτησε την ποιοτική κατάσταση των υπόγειων νερών της Κεντρικής Μακεδονίας, με έμφαση στα υδρευτικά νερά. Συνέβαλε στην επίλυση σοβαρών υδρευτικών προβλημάτων Δήμων της Π.Μ.Κ.Μ. και Θεσσαλίας.
 9. Επίσης συνέβαλε στην προστασία του περιβάλλοντος με την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). για λογαριασμό του ΥΠΕΣ. Εκπόνησε μελέτες για χώρους διάθεσης αποβλήτων, κλπ.
 10. Συνέβαλε στο έργο της καταγραφής των υδρευτικών πόρων των Δήμων της περιοχής και τη δημιουργία τράπεζας δεδομένων της υδρευτικής κατάστασής τους (μέσω του έργου της ΚΕΔΚΕ).   

Αυτή την περίοδο η περιφερειακή μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ενεργά σε συνεργασία με τους συναδέλφους των κεντρικών υπηρεσιών στην εκτέλεση των εργασιών του ΕΣΠΑ (περιόδου 2014-2020):

 1. για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και απόδοση στην Ελληνική Κοινωνία των Ορυκτών Πρώτων Υλών της πατρίδας μας (ΔΥΟΠΥ), του δικτύου παρακολούθησης υπογείων νερών (ΔΙΠΥΝ) στην Βόρεια Ελλάδα.
 2. του δικτύου παρακολούθησης υπογείων νερών (ΔΙΠΥΝ) στην Βόρεια Ελλάδα.
 3. του έργου της συστηματικής απογραφής υδροσημείων (ΣΑΜΥ) στην Βόρεια Ελλάδα. 

Επιπλέον:

 1. Με 2 γεωλόγους συμμετέχει στην Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης για την πραγματοποίηση Γεωτεχνικών Μελετών σε περιοχές όπου εκδηλώνονται φυσικές καταστροφές που οφείλονται σε γεωλογικά αίτια και
 2. Εκτελεί το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σχετικά με την «Περιβαλλοντική αποκατάσταση και αποδέσμευση των αποθηκευτικών χώρων της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.» σε ολόκληρη την Ελλάδα σε συνεργασία με όλες τις περιφερειακές μονάδες.

Share

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME THN
Π.Μ. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ