Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@igme.gr
213.133.7000

Η Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες, επιστημονικά εξειδικευμένες, βιβλιοθήκες της Ελλάδας και είναι από τις πλέον ενημερωμένες πάνω στις γεωεπιστήμες. Είναι από τις υπηρεσίες της Αρχής που έχουν καθημερινά άμεση επαφή με το κοινό (επιστημονικούς φορείς, ιδιώτες μελετητές, ερευνητές, φοιτητές και βεβαίως τους εργαζομένους της) και εξυπηρετεί δεκάδες χρήστες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Αρχής στο Ολυμπιακό Χωριό, αλλά και μέσω διαδικτύου. 

Τα δε βιβλιογραφικά δεδομένα είναι προσβάσιμα μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου  https://libraryigme.openabekt.gr/

Η συμβολή της Βιβλιοθήκης στη γεωλογική επιστημονική κοινότητα ξεκίνησε από το 1924, όπως αναφέρεται και στα Πεπραγμένα του Γεωλογικού Γραφείου κατά το έτος 1924:

"Η από ετών καταβαλλομένη προσπάθεια, όπως καταρτισθή βιβλιοθήκη, δυναμένη να εξυπηρετήση αποτελεσματικώς και επωφελώς τας εργασίας και μελέτας του Γραφείου, εξηκολούθησεν έντονος και κατά το έτος τούτο. Πλην των περιοδικών συγγραμμάτων, άτινα εξηκολούθησε το Γραφείον να λαμβάνη τακτικώς ως και κατά το παρελθόν έτος, ηγοράσθησαν και πολλά συγγράματα, είτε αφορώντα  την γεωλογίαν της Ελλάδος, είτε σπουδαίας σχετικής επιστημονικής σημασίας. Προς το Γεωλογικόν Γραφείον εδωρήθησαν επίσης πολλά δημοσιεύματα, είτε εκ μέρους κρατικών υπηρεσιών, είτε υπό διαφόρων συγγραφέων. Η εντός ολίγου περατουμένη ταξινόμησις της βιβλιοθήκης θέλει επιτρέψει την εις το τεύχος των πεπραγμένων του έτους 1925 δημοσίευσιν του καταλόγου των βιβλίων"

 

Σκοπός

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η διαφύλαξη στο διηνεκές των γεωλογικών πληροφοριών, κυρίως για την Ελλάδα, αλλά και κάθε άλλη χώρα ή περιοχή, ο όγκος των οποίων την κατατάσσει στις μεγαλύτερες και τις πλέον ενημερωμένες βιβλιοθήκες της χώρας σε θέματα γεωεπιστημών. Διαθέτει περισσότερους από 88.000 τίτλους, οι οποίοι είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου ερευνητή και μελετητή, για να του προσφέρουν τις πολύτιμες πληροφορίες τους. Οι τίτλοι αυτοί περιλαμβάνουν έγκυρα βιβλία, μελέτες, χάρτες, ανάτυπα επιστημονικών άρθρων ή δημοσιεύσεων, τόμους επιστημονικών περιοδικών, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, αλλά και βιβλία ποικίλου ενδιαφέροντος, που καλύπτουν θεματικά τις γεωεπιστημονικές γνώσεις των τελευταίων εκατόν εβδομήντα χρόνων.

 

Ειδικότερα στα ράφια της Βιβλιοθήκης της ΕΑΓΜΕ, φιλοξενούνται σήμερα:

  • Πάνω από 12.000 βιβλία, αρκετά εκ των οποίων είναι σπάνιες εκδόσεις και κάποια εξ αυτών έχουν εκδοθεί τον 19ο αιώνα.
  • 706 τίτλοι (που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 40.000 τεύχη) ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών (από το 1849 έως το 2020), από τους οποίους οι 350 μπορούν να βρεθούν μόνο στη Βιβλιοθήκη της ΕΑΓΜΕ. Το παλαιότερο περιοδικό είναι έκδοσης του 1850 και πρόκειται για τον έβδομο τόμο του Bulletin de la Société Géologique de France Deuxième Série- (1849-1850).
  • Περί τα 5.000 ανάτυπα επιστημονικών άρθρων ή δημοσιεύσεων, περισσότεροι από 4.500 χάρτες (από το 1891), από τους οποίους οι 513 αφορούν την Ελλάδα, δεκάδες λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και βιβλιογραφικοί κατάλογοι καθώς και ένας σημαντικός αριθμός επιστημονικού υλικού σε ψηφιακή μορφή.
  • Σχεδόν 11.000 αδημοσίευτες επιστημονικές τεχνικές εκθέσεις και μελέτες, με χιλιάδες ένθετους θεματικούς ειδικούς χάρτες και πίνακες μετρήσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από το επιστημονικό προσωπικό της Γεωλογικής Υπηρεσίας σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της.

 


Σπάνιες Εκδόσεις 

Από τα 12.000 βιβλία της Βιβλιοθήκης, τα 277 αποτελούν τη συλλογή «Σπάνιες Εκδόσεις», δεδομένου ότι πρόκειται για κάποια από τα ελάχιστα, παγκοσμίως σωζόμενα, αντίτυπα σπάνιων εκδόσεων στον τομέα των γεωεπιστημών, που γράφτηκαν από διάσημους ερευνητές. Στη συλλογή αυτή περιλαμβάνονται ακόμη φωτογραφίες, χειροποίητοι χάρτες και γκραβούρες, που ξετύλιξαν το κουβάρι του χρόνου και έγραψαν ιστορία. Όσον αφορά την παλαιότητα των βιβλίων της συλλογής, 44 βιβλία έχουν εκδοθεί τον 19ο αιώνα, 134 το πρώτο μισό του 20ού αιώνα και 99 είναι μοναδικές και εξαντλημένες εκδόσεις από το 1950 ως το 1993. Σχετικά με τον τόπο έκδοσης και τη γλώσσα τον σπάνιων βιβλίων, τα 99 από αυτά είναι στη γερμανική γλώσσα, τα 66 στην ελληνική και τα 46 στη γαλλική. Στα υπόλοιπα 66, ο τόπος έκδοσης και η γλώσσα ποικίλουν (αγγλικά, ρωσικά, ιταλικά κ.λπ.).

Το παλαιότερο βιβλίο της συλλογής «Σπάνιες Εκδόσεις» χρονολογείται από το πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα. Είναι δύο τόμοι που δημοσιεύτηκαν στη Λειψία το 1840 (πρώτο μέρος) και το 1841 (δεύτερο μέρος), με τίτλο: "Reise durch alle Theile des Königreiches Griechenland in Auftrag der Königl. Griechischen Regierung in den Jahren 1834-1837", έργο του Karl Gustav Fiedler, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης επί βασιλείας Όθωνα.


Έχοντας ως δεδομένο ότι ουσιαστικά καμία γεωεπιστημονική πληροφορία δεν «παλιώνει», αλλά απλώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται, είναι φανερό ότι ακόμα και τα γεωεπιστημονικά συγγράμματα και οι χειροποίητοι χάρτες του 19ου αιώνα δεν έχουν μόνο ιστορική αξία, αλλά, ακόμη και σήμερα, είναι πρακτικά χρήσιμα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι οι γεωλογικοί χάρτες της Αττικής του R. Lepsious (έκδοση 1891) βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή ζήτησης από το κοινό.

Συμβαδίζοντας με τις επιταγές της σύγχρονης εποχής, έχει ξεκινήσει η ψηφιοποίηση του ογκώδους αναλογικού υλικού της βιβλιοθήκης. Μέχρι στιγμής, έχουν ψηφιοποιηθεί 652 έντυπα από εκδόσεις της Υπηρεσίας, σπάνια βιβλία, διδακτορικές διατριβές και εκθέσεις που έχουν εκπονηθεί από το επιστημονικό προσωπικό της Αρχής.

Πέραν όλων αυτών, η βιβλιοθήκη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε επιδιώκει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διεθνή γεωεπιστημονική κοινότητα, συμβάλλοντας στις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις. Στο πλαίσιο των διεθνών ανταλλαγών επιστημονικών περιοδικών, χαρτών και βιβλίων μεταξύ της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και ομοειδών επιστημονικών φορέων του εξωτερικού η Βιβλιοθήκη έχει αποστείλει εκδόσεις της Υπηρεσίας σε 52 φορείς του εξωτερικού.

Η προσφορά της Βιβλιοθήκης μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έρευνα και την πληροφόρηση, στην εξυπηρέτηση του πολίτη και του επιστήμονα, με την εκπλήρωση της υποχρέωσής της απέναντι στο ελληνικό κράτος για την προστασία και την αξιοποίηση όλων των τεκμηρίων των σχετικών με τη γεωλογία.

Η Βιβλιοθήκη της Αρχής δεν περιέχει μόνο επιστήμη και γνώση, αλλά κυρίως αξίες όπως το μεράκι, ο μόχθος, το πείσμα, η υπομονή και η επιμονή. Περιέχει ιστορία και πολιτισμό. Με αγάπη για τη φύση, για τον τόπο και τους ανθρώπους του.

 

Διαδικασία διάθεσης βιβλιογραφικών υλικών

1. Για τους υπαλλήλους της  Ε.Α.Γ.Μ.Ε. λειτουργεί ως δανειστική όλων των βιβλίων και των τεχνικών εκθέσεων και μελετών που διαθέτει. Δεν δανείζονται οι σπάνιες εκδόσεις, τα περιοδικά, οι χάρτες, τα ανάτυπα, τα λεξικά, τα CD, τα DVD, οι εγκυκλοπαίδειες και οποιοδήποτε έντυπο περιέχει αποδελτιωμένο άρθρο. Τα μη δανειζόμενα έντυπα είναι διαθέσιμα προς μελέτη μόνο στο κεντρικό αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης.

2. Για τους εκτός Ε.Α.Γ.Μ.Ε. χρήστες δεν είναι δανειστική. Οι εκτός Ε.Α.Γ.Μ.Ε. χρήστες μπορούν :

  • Να μελετήσουν επί τόπου οποιοδήποτε διαθέσιμο υλικό (Βιβλία, Τεχνικές Εκθέσεις & Μελέτες Ε.Α.Γ.Μ.Ε., Σπάνιες Εκδόσεις, Ανάτυπα, θεματικοί Χάρτες Ελλάδας, Άτλαντες, Εκδόσεις Ε.Α.Γ.Μ.Ε., λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, CD, DVD κ.τ.λ.).
  • Να λάβουν φωτοαντίγραφα άρθρων επιστημονικών περιοδικών, αποσπασμάτων κάποιων εκ των βιβλίων ή και ανατύπων, πληρώνοντας μόνο την αξία των φωτοαντιγράφων ή των εκτυπώσεων.
  • Να λάβουν βιβλιογραφία μέσω διαδικτύου.
  • Να αγοράσουν δημοσιευμένους χάρτες και δημοσιευμένες μελέτες της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. που διατίθενται στο Πωλητήριο που υπάρχει στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου.

Όλες οι τεχνικές εκθέσεις, μελέτες, χάρτες, εκδόσεις κ.λ.π. που έχουν εκπονηθεί από το προσωπικό της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. είναι έργα πνευματικής ιδιοκτησίας της Αρχής και προστατεύονται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright ©). Ως εκ τούτου απαγορεύεται απολύτως η, κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοαντιγραφή και εν γένει αναπαραγωγή, μετάφραση, διασκευή κ.λ.π., του συνόλου ή μέρους τους, χωρίς τη γραπτή άδεια του Γενικού Διευθυντή της ΕΑ.Γ.Μ.Ε. 

 

Χάρτες 

Κατάλογο 513 Χαρτών της Ελλάδας: Γεωλογικοί, Γεωτεκτονικοί, Γεωχημικοί, Εδαφολογικοί, Θερμομεταλλικών Πηγών, Κοιτασματολογικοί, Μεταλλείων & Λατομείων, Μεταλλογενετικοί, Νεοτεκτονικοί, Σεισμοτεκτονικοί, Υδρογεωλογικοί, Φωτογεωλογικοί.

Οι παραπάνω χάρτες είναι διαθέσιμοι για το κοινό προς μελέτη στη Βιβλιοθήκη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Δεκάδες άλλοι θεματικοί χάρτες περιέχονται σε τεχνικές εκθέσεις και μελέτες της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Share