Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΑΝAT. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ.

Η Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ΠΜΑΜΘ - Παράρτημα Ξάνθης), ιδρύθηκε το 1976, ταυτόχρονα με την ίδρυση του Ι.Γ.Μ.Ε. όπως ονομαζόταν εκείνη την περίοδο η σημερινή Ε.Α.Γ.Μ.Ε., στο πλαίσιο της περιφερειακής του δομής, με χώρο δραστηριοτήτων του που ορίζεται από τους ποταμούς Αγγίτη (δυτικά) και Έβρο (ανατολικά).

Σκοπός αυτής της περιφερειακής δομής ήταν η έρευνα και η αντιμετώπιση προβλημάτων και άμεση επαφή με φορείς, ανθρώπους και τις αυτοδιοικητικές υπηρεσίες στην περιοχής ευθύνης. Η Περιφερειακή Μονάδα Α.Μ.Θ. με έδρα την Ξάνθη, στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στο κέντρο της πόλης της Ξάνθης και σε ενοικιαζόμενο χώρο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Χημείου και του Συνεργείου.

Από την ίδρυσή της η περιφερειακή μονάδα ασχολήθηκε με όλα τα ερευνητικά αντικείμενα της ΕΑΓΜΕ.

Στο εργαστήριο υπάρχει τριβείο επεξεργασίας δειγμάτων πετρωμάτων. Επίσης, τα πλήρως εξοπλισμένα χημικά εργαστήρια έχουν τη δυνατότητα διενέργειας ολοκληρωμένων ερευνών, αναλαμβάνοντας - μεταξύ άλλων -  και τη χημική ανάλυσης των νερών. Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται από κονδύλια των Δημοσίων επενδύσεων, από προγράμματα Μ.Ο.Π. και Π.Ε.Π. και στην συνέχεια από τα τα κοινοτικά προγράμματα (Β’, Γ’ Κ.Π.Σ. και ΕΣΠΑ). Σε όλα τα έργα της ΠΜΑΜΘ, υπάρχει συνεχώς η συνεργασία της περιφερειακής μονάδας με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις των κεντρικών υπηρεσιών της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

 

Δραστηριότητα ΠΜΑΜΘ

Ο χώρος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία μεταλλικών και μη ορυκτών, πολλά από τα οποία υπέστησαν έντονη εκμετάλλευση ήδη από την αρχαιότητα για την εξόρυξη βασικών και πολυτίμων μετάλλων.

 

Έρευνα μικτών θειούχων κοιτασμάτων (Pb, Mo, Zn)

 • περιοχή Αισύμης Ν. Έβρου.
 • περιοχές νήσου Θάσου.
 • περιοχή Θερμών Ν. Ξάνθης.
 • περιοχή Δημόσιου Μεταλλείου Κίρκης Ν. Έβρου.

Χάρτης ορυκτών πρώτων υλών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Έρευνα χρυσού (Au)

 • Προσχωματικός χρυσός (ποταμός Φιλιουρής).
 • Επιθερμικός χρυσός. Η Ε.Α.Γ.Μ.Ε (πρώην ΙΓΜΕ) μετά από ένα επιτυχημένο ερευνητικό πρόγραμμα κατά το διάστημα 1988-1991 εντόπισε για πρώτη φορά αξιόλογο κοίτασμα επιθερμικού χρυσού (Αγιος Δημήτριος) στην περιοχή Κώνου (περιοχή Σαπών) του Νομού Ροδόπης.

Βιομηχανικά Ορυκτά

Ο χώρος της Αν. Μακεδονίας – Θράκης εμπεριέχει σημαντικό πλούτο σε Βιομηχανικά Ορυκτά, ο οποίος έχει ερευνηθεί στο μεγαλύτερο του φάσμα από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Αναφέρονται χαρακτηριστικά τα κυριότερα: Ζεόλιθοι, Αστριοι, Βολλαστονίτης, Γρανατίτης, Γραφίτης, Χαλαζίας, Κυανίτης, Ποζολάνες, Καολινιτικές - Σερικιτικές Αργιλλοι, Μπετονίτης, Πυριτόλιθος, Καολίνης, Χαλαζιοαστριούχα Υλικά, Ημιπολύτιμοι Λίθοι.

 • Ζεόλιθοι (Πετρωτά, Πεντάλοφος, Μεταξάδες Λευκίμμη, Φέρρες Ν. Έβρου και Σκάλωμα Ν. Ροδόπης).
 • Αστριοι (Παρανέστι Δράμας).
 • Βολλαστονίτης (Κιμμέρια Ν. Ξάνθης, Πανόραμα Ν. Δράμας).
 • Γραφίτης (Διάσπαρτο Θερμών Ν. Ξάνθης).

 

Μάρμαρα & αδρανή υλικά

Η συνεισφορά της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. με την έρευνά του στον τομέα αυτόν, με ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά βοήθησε σημαντικά στην ανάπτυξη της εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρων και λοιπών κατασκευαστικών υλικών. Το σύνολο σχεδόν των λατομείων μαρμάρου βρίσκεται στους Νομούς Δράμας και Καβάλας, με κύρια λατομικά κέντρα στις περιοχές φαλακρού, Παγγαίου, Θάσου και ορέων λεκάνης.

 

Γεωθερμία

Οι μακροχρόνιες έρευνες της Ε.Α.Γ.Μ.Ε στην περιφέρεια ΑΜΘ, οδήγησαν στον εντοπισμό επτά (7) γεωθερμικών πεδίων χαμηλής ενθαλπίας με θερμοκρασίες από 30- 90 οC, σε βάθη 100 ως 600 m. Αρίστηνο Έβρου, Σάππες και Λίμνη Μητρικού Ροδόπης, Ν. Κεσσάνης και Εράσμιο - Μάγγανα Ξάνθης, Ερατεινό και Ακροπόταμος Καβάλας. Τα τελευταία χρόνια και λόγω της νέας νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας, ξεκίνησε η αξιοποίηση των γεωθερμικών ρευστών με δυναμικές επενδύσεις κυρίως στην χρήση θερμοκηπίων, ιχθυοκαλλιέργειας, αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων, αλλά και θέρμανση οικισμών, ενισχύοντας την ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία. Ήδη τα γεωθερμικά πεδία του Αρίστηνου, Ερασμίου – Μαγγάνων, Ερατεινού και Ακροποτάμου έχουν δοθεί σε χρήση είτε μέσω των δήμων είτε απευθείας σε ιδιώτες.

 

Υδρογεωλογική έρευνα

Υδρογεωλογικές έρευνες υλοποιήθηκαν:

 • Στην ευρύτερη περιοχή λεκάνης ποταμού Άρδα,
 • Στην ευρύτερη περιοχή Μάκρης-Μαρώνειας,
 • Στην περιοχή Ορέων Λεκάνης.

Εδώ μπορούν να ενταχθούν και τα έργα πιεζομετρικών γεωτρήσεων καθώς και το δίκτυο παρακολούθησης υπογείων υδάτων. Η προσφορά των υδρογεωλογικών ερευνών έχει σκοπό την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Τα ποσοτικά και ποιοτικά αποθέματα των υδατικών πόρων μπορούν να αξιοποιηθούν είτε για αρδευτική είτε για υδρευτική χρήση. Σ ’αυτό συνεισφέρει και το πρόγραμμα δίκτυο παρακολούθηση υπογείων υδάτων.

 

Περιβαλλοντικά έργα

 • Μελέτες απορρύπανσης εγκαταλελειμμένου Μεταλλείου Κίρκης.
 • Αξιοποίηση εγκαταλειμμένων Δημόσιων Μεταλλείων.

Γεωτεχνικά έργα

 • Μελέτη ευστάθειας πρανών στο Δ.Δ. Καβάλας (τείχος Παναγίας, προφήτης Ηλίας, περιοχή ΔΕΠΟΣ). Στην Θάσο (Παλατάκι Λιμεναρίων).
 • Γεωτρήσεις – τσιμεντοενέσεις για την σταθεροποίηση, αναστύλωση μέρους των κερκίδων στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων.
 • Γεωτεχνικά έργα θεμελίωσης κτηρίων (Αρριανά Ροδόπης).
 • Μελέτες για την κατασκευή φραγμάτων (Ιάσιο και Αγίασμα Ροδόπης).

Να σημειωθεί ότι τα έργα αυτά έγιναν πάντα με την συνεργασία της Διεύθυνσης Τεχνικής Γεωλογίας των κεντρικών υπηρεσιών. Πλημμυρικά – καταστροφικά φαινόμενα Άμεση αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων στην περιφέρεια Α.Μ.Θ., κάθε φορά που η ΕΑΓΜΕ. κλήθηκε να συνεισφέρει από Δήμους, Νομαρχίες, Περιφερειακή διοίκηση αργότερα είτε σαν Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (Σαμοθράκη, Σιδεράδες Ροδόπης, Μάνταινα Ξάνθης, Χρυσόκαστρο Καβάλας).

 

Πλημμυρικά – καταστροφικά φαινόμενα

Άμεση αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων στην περιφέρεια Α.Μ.Θ., κάθε φορά που η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. κλήθηκε να συνεισφέρει από Δήμους, Νομαρχίες, Περιφερειακή διοίκηση αργότερα είτε σαν Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (Σαμοθράκη, Σιδεράδες Ροδόπης, Μάνταινα Ξάνθης, Χρυσόκαστρο Καβάλας).

 

Χαρτογράφηση

Σε κλίμακα 1:50.000 όλων των γεωλογικών φύλλων της περιοχής ευθύνης της Π.Μ.Α.Μ.Θ. Έργα υπέρ τρίτων

 •  Έλεγχος ποιότητας νερών σε Δήμους (Ορεστιάδας, Αβδήρων, αλλά και ιδιωτών).
 • Υδρογεωτρήσεις (Δήμος Νευροκοπίου Δράμας, κοινότητα Μεταξάδων Έβρου).

Οι ενεργειακές ανάγκες της περιοχής και της χώρας, η έρευνα ορυκτών πρώτων υλών, η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων , η μελέτη και πρόβλεψη καταστροφικών φαινομένων, η διαχείριση του περιβάλλοντος, αποτελούν τομείς που η συμβολή της Ε.Α.Γ.Μ.Ε είναι καθοριστική.

 

Διαβάστε περισσότερα για το χημικό εργαστήριο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης:

Εργαστήριο Περιφερειακής Μονάδας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Share

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME THN
Π.Μ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ