Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Η Περιφερειακή Μονάδα Πελοποννήσου της Ε.Α.Γ.Μ.Ε ιδρύθηκε το 1977 με έδρα την Τρίπολη. Περιοχή ευθύνης και δραστηριότητάς της ήταν η γεωγραφική ενότητα της Πελοποννήσου.

Σκοπός της ίδρυσής της ήταν η ουσιαστική παρουσία της υπηρεσίας στην Πελοπόννησο και η υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα γεωεπιστημών. Μετά την κατανομή της Επικράτειας σε 13 Διοικητικές Περιφέρειες, έχει αποκτήσει υπερπεριφερειακό χαρακτήρα. Στα περισσότερα από 40 χρόνια παρουσίας της έχει αντιμετωπίσει και έχει δώσει λύσεις σε προβλήματα που άπτονται όλων των γνωστικών αντικειμένων της Γεωλογίας και της Μεταλλευτικής Έρευνας, ενώ έχει αναπτύξει πλούσιο ερευνητικό έργο τόσο στη βασική έρευνα υποδομής όσο και σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, περιλαμβανομένων και μελετών ή εργασιών υπέρ Τρίτων.

η Π.Μ.Π. έχει επιδείξει σημαντικό έργο στους εξής τομείς:

Οικονομική Γεωλογία

  • Ερευνες και μελέτες για μικτά θειούχα ορυκτά καθώς και για τραβερτίνες, άμμους και οργίλους. 
  • Εντοπισμός πολυμεταλλικού κοιτάσματος (ψευδάργυρου-άργυρου-μόλυβδου) με αποθέματα της τάξης 2.000.000tn στην περιοχή των Μολάων Λακωνίας.
  • Μελέτη και εντοπισμός μαρμαροφόρων περιοχών (Ν. Αργολίδας).
  • Σύνταξη Ατλαντα Αδρανών Υλικών με καταγραφή ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων σε περισσότερα από 200 λατομεία. Καταγραφή και εκτίμηση της ποσότητας των εξορυκτικών αποβλήτων από την εξόρυξη μαρμάρων και αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους.
  • Γνωμοδότηση σε θέματα αδειοδοτήσεων και εκμετάλλευσης λατομείων.

 

Γενική Γεωλογία

Χαρτογράφηση σε όλη την έκταση της Περιφέρειας (40 φύλλα) σε κλίμακα 1:50.000, καθώς και εξειδικευμένες γεωλογικές έρευνες σε κλίμακα 1:5.000.

 

Τεχνική Γεωλογία

 Έχουν πραγματοποιηθεί αναγνωριστικές ολοκληρωμένες έρευνες και μελέτες σε όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου (Αργολίδα 17, Αρκαδία 85, Κορίνθια 59, Μεσσηνία 38 και Λακωνία 33), σε θέματα που σχετίζονται με κατολισθήσεις (πχ 123 Χ.Θ. Ε.Ο. Κορίνθου-Τρίπολης), καταπτώσεις (πχ Αρβανιτιά Ναυπλίου), παράκτιες διαβρώσεις, μακροσειμικές παρατηρήσεις, οικιστικές καταλληλότητες, φράγματα και ευστάθεια μεταλλείων.

 

Ενεργειακών υλών

Εντοπισμός και μελέτη και οριοθέτηση λιγνιτικών κοιτασμάτων σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Γεωθερμία

Μελέτη εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας για οικιστικούς σκοπούς στην Καλαμάτα.

 

Υδρογεωλογία

  • Πλήθος υδρογεωλογικών μελετών σε διάφορους Δήμους της Περιφέρειας. Ανόρυξη (περισσοτέρων από 250) υδρογεωτρήσεων σε όλη την Πελοπόννησο, που έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην ύδρευση αλλά και στην άρδευση μεγάλων εκτάσεων αυτής, καθώς και ποσοτική και ποιοτική διαχρονική παρακολούθηση υδατικών αποθεμάτων.
  • Συμμετοχή στον υπολογισμό των ισοζυγίων των υδρογεωλογικών συστημάτων και στον υδροχημικό και ποιοτικό έλεγχο αυτών των συστημάτων.
  • Υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης υπόγειων Νερών Περιβάλλον: Μελέτες σε ποιοτικά υποβαθμισμένες περιβαλλοντικά εκτάσεις με προτάσεις αποκατάστασης, καθώς και έρευνες για ΧΥΤΑ κλπ
  • Συνεχής και ενεργή παρουσία συμβουλευτικού χαρακτήρα σε θέματα που απασχολούν την Περιφέρεια αλλά και την ιδιωτική πρωτοβουλία.

 

Όλα τα ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις Κ.Υ., τις Τοπικές Αρχές όλων των βαθμίδων αλλά και τους αρμόδιους κατά περίπτωση Κρατικούς και του ευρύτερου τομέα Φορείς. Το προσωπικό της Π.Μ.Π. σήμερα υποστηρίζει τα έργα: της υδρογεωλογίας, υπέρ τρίτων και τεχνικής γεωλογίας που εκτελεί το Ε.Α.Γ.Μ.Ε στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Share

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME THN
Π.Μ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ