Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΤΑΣ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μεταλλειολόγος Μηχανικός Διπλωματούχος του ΕΜΠ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Κωνσταντίνος Σάλτας αποφοίτησε από το Λύκειο Μεγάρων το 1967. Το ίδιο έτος εισήχθη στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και περάτωσε τις σπουδές του το 1972. Διετέλεσε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Από το 1972 έως το 1975 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία σαν Έφεδρος Ανθυποσμηναγός στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Εργάσθηκε από το 1975 έως το 1993 στο Μεταλλευτικό Συγκρότημα Σκαλιστήρι στα Μεταλλεία Μαντουδίου – Κοζάνης – Κύμης – Ιτέας – Λαμίας - Ελευσίνας αποκτώντας εμπειρία στα θέματα εκμετάλλευσης μεταλλείων και εμπλουτισμού μεταλλευμάτων. Στο ίδιο μεταλλευτικό συγκρότημα διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Μεταλλείων και Μεταλλευμάτων «Μεταλλευτικαί – Ναυτιλιακαί Εργασίαι Α.Ε».

Αποχώρησε οικειοθελώς το 1993 με τον τίτλο του Τεχνικού Διευθυντή Εκμετάλλευσης Μεταλλείων. Το 1993 προσλήφθηκε στον Όμιλο Α.Ε Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ όπου εργάστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2019. Στον ίδιο Όμιλο, από το 1998 εργάσθηκε ως Διευθυντής Λατομικών προϊόντων στον Τομέα Ελλάδος. Επίσης, έχει διατελέσει Διευθύνοντας Σύμβούλος όλων των θυγατρικών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με αντικείμενο τα αδρανή υλικά στην Ελλάδα και εντεταλμένος Σύμβουλος της «INTEΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε», θυγατρικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Συνταξιοδοτήθηκε το 2012 και στον Όμιλο παρέμεινε σαν σύμβουλος της Γενικής Διεύθυνσης του Τομέα Ελλάδος, μέχρι τον Ιούνιο του 2019. Από το 2007 μέχρι τον Μάιο του 2019 εκλέγεται Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων συμβάλλοντας στην διαμόρφωση Νομοσχεδίων που αφορούν την λατομική Νομοθεσία.