Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΗΠΕΙΡΟΥ.

Η Περιφερειακή Μονάδα της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στην Ήπειρο ιδρύθηκε το 1976 με έδρα την Πρέβεζα και περιοχή ευθύνης την Ήπειρο την Δυτική Στέρεα Ελλάδα και τα Νησιά του Ιονίου. Από το 2000 στεγάζεται σε σύγχρονες ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 1100 τ.μ. στον Ελαιώνα Πρέβεζας. Η Ήπειρος, η Αιτωλοακαρνανία και τα νησιά του Ιονίου, χώρος όπου δραστηριοποιείται η Περιφερειακή Μονάδα, αποτελεί για την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. μια περιοχή μεγάλου γεωλογικού ενδιαφέροντος. Στην πολύχρονη ύπαρξή της η Ε.Α.Γ.Μ.Ε πολύ δε περισσότερο μετά την ίδρυση την ίδρυση της Περιφερειακής του Μονάδας είχε καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη, της περιοχής.

 

Κτηριακές εγκαταστάσεις της ΠΜΗ

Η ερευνητική δραστηριότητα της ΠΜΗ στα 45 χρόνια της ύπαρξής της συνοψίζεται στα κάτωθι:

 • Γεωλογική χαρτογράφηση κλιμ.1:50.000.
 •  Έρευνα στερεών καυσίμων, σε συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση των Κεντρικών, για τον εντοπισμό και αξιολόγηση λιγνιτών Ιωαννίνων, Βόνιτσας, Κατούνας Αγρινίου και του κοιτάσματος τύρφης στη λεκάνη Κορώνης Πρέβεζας.
 • Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πρώτων υλών: κοιτάσματα φωσφοριτών Ιωαννίνων–Πρέβεζας, ορυκτού άλατος Μονολιθίου Ιωαννίνων, γύψου Βρυσέλλα Θεσπρωτίας, Ξηρόμερου Αιτωλοακαρνανίας κ.α.
 • Αξιολόγηση δυνατότητας εκμετάλλευσής πετρωμάτων ως, αδρανή υλικά, δομικά υλικά, διακοσμητικά πετρώματα και πλήθος άλλων χρήσεων.
 • Υδρογεωλογική έρευνα: Μέγιστη συμβολή στην επίλυση προβλημάτων ύδρευσης και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των δήμων και κοινοτήτων της περιοχής δικαιοδοσίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δήμοι Ιωαννιτών, Κόνιτσας, Ζίτσας , Ζαγορίου, Σουλίου, Πάργας, Ζηρού , Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Βόνιτσας, Αμφιλοχίας. Έχουν παραδοθεί στις Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιόνιων Νήσων ολοκληρωμένες υδρογεωλογικές μελέτες, σημαντικά εργαλεία για τη διαχείριση των υδατικών πόρων.
 • Τα ιαματικά νερά και νερά κατάλληλα προς εμφιάλωση αποτέλεσαν και αποτελούν σημαντικό αντικείμενο της Π.Μ.Η.
 • Συμμετοχή στον εντοπισμό και αξιολόγηση γεωθερμικών πεδίων στην Κόνιτσα και Συκιές Άρτας, με θερμοκρασία νερού 30 ο C και 40 ο C αντίστοιχα. Η συνέχιση των ερευνών για τον εντοπισμό και άλλων γεωθερμικών πεδίων σηματοδοτεί ενεργειακές προοπτικές για την ευρύτερη περιοχή.
 • Μελέτη αντιμετώπισης φυσικών καταστροφικών φαινομένων. Άμεσες παρεμβάσεις στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων από τα συχνά και έντονα κατολισθητικά φαινόμενα, που εκδηλώνονται στις περιοχές ευθύνης της ΠΜΗ.
 • Εκπόνηση μεγάλου αριθμού γεωτεχνικών και τεχνικογεωλογικών μελετών για την ασφαλή κατασκευή των οδικών αξόνων(συνδέσεις με Εγνατία οδό κ.α.) και για την αντιμετώπιση πλήθους κατολισθητικών φαινομένων.
 • Ανάδειξη, διατήρηση και προστασία της γεωλογικής–γεωμορφολογικής κληρονομιάς: Απογραφή γεωτόπων σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Ιόνια Νησιά και σύνταξη γεωτουριστικού χάρτη για την τουριστική ανάπτυξη και όχι μόνο. Σε συνεργασία με τους ΟΤΑ και την «Ήπειρος Αναπτυξιακή Α.Ε.», το 2010 επιτεύχθηκε η ίδρυση του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου και η ένταξή του στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων και η πιστοποίηση από την UNESCO.
 • Προστασία του περιβάλλοντος: Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα την αποτροπή της ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων νερών, εκπονήθηκαν πλήθος μελετών που αφορούν την ίδρυση Χ.Υ.Τ.Α., κοιμητηρίων, κτηνοτροφικών μονάδων και άλλων ρυπογόνων μονάδων και συντάχθηκαν μελέτες περιβαλλοντικής αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α της Π.Μ.Η.
 • Συμμέτοχη στις επιτροπές καθορισμού λατομικών ζωνών στην περιοχή ευθύνης της ΠΜΗ.

 

Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων

Στην περιφερειακή μονάδα Ηπείρου λειτουργεί το διαπιστευμένο εργαστήριο χημικών αναλύσεων, στο οποίο διεξάγονται χημικές αναλύσεις νερών, πετρωμάτων και μεταλλευμάτων. Αναλυτικότερα στο χημείο πραγματοποιούνται:

 • Χημικές αναλύσεις σε όλα τα είδη των γεωλογικών δειγμάτων.
 • Χημικές αναλύσεις και φυσικοχημικοί προσδιορισμοί σε δείγματα νερών κάθε είδους και ειδικότερα σε δείγματα πόσιμου νερού.

Πλήθος Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και ιδιώτες και επιχειρήσεις εμφιάλωσης πόσιμου νερού συνεργάζονται με τα εργαστήρια μας για τον διαρκή ποιοτικό έλεγχο του πόσιμου νερού . Στο εργαστήριο της ΠΜΗ πραγματοποιούνται οι χημικοί προσδιορισμοί ενός μεγάλου αριθμού δειγμάτων νερών από όλη την χώρα στα πλαίσια του έργου ΔΙΠΥΝ.

 

Άλλες Δραστηριότητες

Εκτός των παραπάνω δραστηριοτήτων το προσωπικό της περιφερειακής μονάδας συμμετείχε με εισηγήσεις σε ένα πλήθος ημερίδων ,συνεδρίων η άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων μέσα από τις οποίες αναδείχθηκε με τον καλύτερο τρόπο το ερευνητικό μας έργο. Πραγματοποιούμε ένα πλήθος εισηγήσεων εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία (δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) της ευρύτερης περιοχής μας και στα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Φιλιππιάδας ,Κόνιτσας κ.α ) με στόχο να γνωρίσουν τα παιδία μας την γεωλογία της περιοχής και να αποκτήσουν περιβαλλοντική ευαισθησία σε ότι αφορά στην προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων. Την περιφερειακή μας μονάδα επισκέπτονται περιοδικά σχολεία της περιοχής μας για να γνωρίσουν την δραστηριότητα της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Συμμετέχουμε σε εκπαιδευτικές εκδρομές που οργανώνουν τα γεωλογικά τμήματα των πανεπιστήμιων τις χώρας μας γεγονός που συμβάλει καθοριστικά στην επιστημονική σύνδεση του ερευνητικού μας ινστιτούτου με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

Πρόσφατη Δραστηριότητα

Τον Ιούλιο του 2020 επισκέφθηκε την Π.Μ.Η. ο Γενικός Δ/ντης της Ε.Α.Γ.Μ.Ε κος Τσώκος Ανδρέας και ο Αν. Γενικός Δ/ντης Έργων Ε.Α.Γ.Μ.Ε κος Γκούτης Διονύσιος. Υπήρξε μια εποικοδομητική συζήτηση με το προσωπικό της ΠΜΗ και ενημερωθήκαν από τον προϊστάμενο της ΠΜΗ κ. Νικολάου Ευάγγελο για τις δραστηριότητες και τους στόχους της Π.Μ. Συζητήθηκαν επίσης όλα τα προβλήματα που αφορούν κυρίως στην έλλειψη προσωπικού κ.α.

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας κο Στράτο Ιωάννου και στον Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Νικόλαο Γεωργάκο. Τον Σεπτέμβριο του 2020 πραγματοποιήθηκε στη Αρίστη του Δήμου Ζαγορίου από την ομάδα «Μπουλούκι» ,στρογγυλή τράπεζα με θέμα τις δυνατότητες αξιοποίησης των πετρωμάτων της ευρύτερης περιοχής στις διάφορες κατασκευές των παραδοσιακών οικισμών του Ζαγορίου. Η Ε.Α.Γ.Μ.Ε . εκπροσωπήθηκε από τους κους Λασκαρίδη Κωνσταντίνο (δ/ντη Δ.Κ.) Νικολάου Ευάγγελο (προϊστάμενο ΠΜΗ ) και Πάσχο Παναγιώτη (γεωλόγο ΠΜΗ). Θεωρούμε ότι οι εισηγήσεις μας στην εν λόγω ημερίδα ήταν καθοριστικής σημασίας για την ορθολογική εκμετάλλευση των πετρωμάτων της ευρύτερης περιοχής.

Σε ότι αφορά στην υλοποίηση των εν εξέλιξη ερευνητικών μας προγραμμάτων από πλευράς της ΠΜΗ:

 • Πραγματοποιήθηκαν οι υδρομετρήσεις υπαίθρου της περιόδου Οκτώβριος 2020 στα υδατικά διαμερίσματα Ηπείρου και Ιονίων Νήσων στα πλαίσια του έργου ΔΙΠΥΝ.
 • Ολοκληρώθηκε η απογραφή των υδρογεωτρήσεων στον δήμο Ιωαννιτών και στον δήμο Ζηρού στα πλαίσια του έργου ΣΑΜΥ.
 • Πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική απογραφή γεωτόπων στα πλαίσια της συμβάσης μας με την Ήπειρος Αναπτυξιακή που αφορά στην επιστημονική μας υποστήριξη στο γεωπάρκο Βίκου -Αώου απογραφές .
 • Στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας με την ΓΓΠΠ πραγματοποιήθηκε πλήθος αυτοψιών από την ομάδα άμεσης παρέμβασης μας σε περιοχές εκδήλωσης κατολισθήσεων και άλλων καταστροφικών φαινόμενων στους δήμους : Ζίτσας , Πάργας ,Βορείων Τζουμέρκων, Πωγωνίου , Κεντρικών Τζουμέρκων ,Αμφιλοχίας κ.α.

 

Διαβάστε περισσότερα για το εργαστήριο της ΠΜΗ:

Εργαστήριο Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου της Ε.Α.Γ.Μ.Ε

Share

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME THN
Π.Μ. ΗΠΕΙΡΟΥ