Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΓΕΠ).

Το Τμήμα Γεωχημείας και Περιβάλλοντος (ΓΕΠ) υπάγεται στη Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. γεωχημικές έρευνες και μελέτες κάθε είδους, με τη χρήση φυσικών υλικών, όπως ποτάμιων και λιμναίων ιζημάτων, εδάφους, μονοετών και πολυετών φυτών, πετρωμάτων, παρόχθιων και πλημμυρικών ιζημάτων, σκόνης δρόμων και αιωρούμενων σωματιδίων,
 2. ανάπτυξη βάσεων γεωχημικών δεδομένων και τη σύνταξη γεωχημικών πολυστοιχειακών χαρτών ποικίλης κλίμακας, καθώς και ατλάντων,
 3. υποστήριξη ερευνητικών έργων για την αναζήτηση και τον εντοπισμό Ο.Π.Υ.
 4. μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο έδαφος και τα ύδατα, προστασίας περιβάλλοντος, διάθεσης αποβλήτων και διασποράς ρύπων, ε) τον συντονισμό και την υποστήριξη του ερευνητικού έργου της Αρχής σε σχέση με το περιβάλλον.

Η εφαρμοσμένη γεωχημεία ασχολείται με τη μελέτη της γεωγραφικής κατανομής των χημικών στοιχείων και ενώσεων σε δείγματα ποτάμιου ιζήματος, ποτάμιου & υπόγειου ύδατος, εδάφους, πλημμυρικού & παρόχθιου ιζήματος, πετρώματος κ.ά., για κοιτασματολογικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς. Η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. εκτελεί εφαρμοσμένα γεωχημικά ερευνητικά προγράμματα και μελέτες που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση σύνθετων γεωχημικών και γεωπεριβαλλοντικών θεμάτων, καθώς και στην κοιτασματολογική έρευνα. Αναλυτικότερα, υλοποιεί έργα και προτείνει λύσεις, για μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα, που απασχολούν και θα απασχολήσουν στο μέλλον τις κοινωνίες σε θέματα ανάπτυξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Τα κυριότερα από αυτά αναφέρονται επιγραμματικά στη συνέχεια:

 1. Γεωχημικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε περιοχές πρώην μεταλλευτικής-μεταλλουργικής δραστηριότητας, π.χ., εγκαταλελειμμένα ή ανενεργά δημόσια μεταλλεία.
 2. Εξειδικευμένες μελέτες εντοπισμού και οριοθέτησης ρύπανσης σε εδάφη, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα σε χώρους πρώην μεταλλευτικών-μεταλλουργικών και άλλων βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα: • Η οριοθέτηση και ο γεωχημικός χαρακτηρισμός των απορριμμάτων εξορυκτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας καθώς και άλλων εστιών ρύπανσης στους χώρους αυτούς. • Η μελέτη όξινης απορροής. • Η κατασκευή γεωχημικών χαρτών με οριοθέτηση των περιοχών επιβάρυνσης. • Η οριοθέτηση των πηγών ρύπανσης, των οδών μεταφοράς καθώς και των πιθανών αποδεκτών. • Η συνεργασία με τοπικές αρχές για την ενημέρωση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων των μελετών. • Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. • Η μελέτη του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής των δημόσιων μεταλλείων και η διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης και ανάδειξης της μεταλλευτικής κληρονομιάς. • Η διερεύνηση μεθόδων αποκατάστασης και μείωσης του περιβαλλοντικού κινδύνου.
 3. Εξειδικευμένες μελέτες διαχείρισης και αποκατάστασης εγκαταλελειμμένων ή ανενεργών δημόσιων χώρων μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας.
 4. Μελέτη ρύπανσης εδαφών και νερών από βαρέα μέταλλα ή επικίνδυνες ουσίες [π.χ. πολυχλωριομένα διφαινήλια (PCBs), κλπ.], προτάσεις μέτρων απορρύπανσης αυτών και έλεγχος της αποτελεσματικότητάς τους.
 5. Εδαφογεωχημικές μελέτες των εδαφών για την ορθολογική χρήση τους.
 6. Γεωχημικές–περιβαλλοντικές μελέτες αστικών και περιαστικών περιοχών.
 7. Μελέτες ποιοτικού ελέγχου εδαφών και υδάτων με σκοπό την προστασία ή/και τη βελτίωση αυτών.
 8. Εκτίμηση επικινδυνότητας ρυπασμένων θέσεων με μετρήσεις πεδίου σε πραγματικό χρόνο.
 9. Αποτίμηση της διασυνοριακής μόλυνσης και ρύπανσης των ποτάμιων υδάτων και ιζημάτων.
 10. Μελέτες αξιολόγησης βιομηχανικών ορυκτών για βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων νερών για αστική και αγροτική χρήση.
 11. Μελέτη θέσεων και τρόπων διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων.
 12. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μέτρων αποκατάστασης από την ανέγερση μικρών φραγμάτων και ταμιευτήρων υδάτων.
 13. Αναγνωριστική γεωχημική έρευνα για τον εντοπισμό και την οριοθέτηση περιοχών κοιτασματολογικού ενδιαφέροντος.
 14. Λεπτομερής εδαφογεωχημική και λιθογεωχημική έρευνα για την αποτύπωση μεταλλοφόρων δομών.
 15. Σύνταξη του πολυστοιχειακού Γεωχημικού Άτλαντα της Ελλάδας.
 16. Ειδικές γεωχημικές μελέτες.
 17. Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών γεωχημικής έρευνας πεδίου και εργαστηριακής ανάλυσης δειγμάτων.
 18. Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων στατιστικών μεθόδων στην επεξεργασία και παρουσίαση γεωχημικών δεδομένων.
 19. Συμμετοχή στο διεθνές έργο του Association of European Geological Surveys / International Union of Geological Sciences «Παγκόσμια Γεωχημική Χαρτογράφηση» για τον καθορισμό των τιμών πλαισίου των χημικών στοιχείων στο έδαφος, ίζημα ρέματος, πλημμυρικό ίζημα, πέτρωμα και ποτάμιο νερό  [ http://www.globalgeochemicalbaselines.eu  ]. Σημειώνεται ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η γεωχημική χαρτογράφηση της Ευρώπης και όλα τα δεδομένα είναι ελεύθερα διαθέσιμα από τον ιστότοπο http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/ .
 20. Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για την προστασία του εδάφους και τη δημιουργία Οριακών Τιμών ή Ορίων Λήψης Μέτρων για τα διάφορα επιβλαβή χημικά στοιχεία και ενώσεις.
 21. Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό Δημόσιο.
 22. Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα διαχείρισης ρυπασμένων περιοχών, όπως «CARACAS» [  http://www.eugris.info/displayresource.asp?ResourceID=348&Cat=web%20links  ], «CLARINET» και «NORISC».

 

Υποδομές

Το Tμήμα Γεωχημείας και Περιβάλλοντος διαθέτει σύγχρονο καινοτόμο εξοπλισμό που της επιτρέπει να πραγματοποιεί μετρήσεις πεδίου σε πραγματικό χρόνο σε δείγματα υδάτων, εδαφών, ιζημάτων, μεταλλευμάτων και προϊόντων εξορυκτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας.

 

Έργα

Το τμήμα Γεωχημείας και Περιβάλλοντος εκτελεί, συντονίζει ή συμμετέχει σε έργα άλλων υπηρεσιακών μονάδων της ΕΑΓΜΕ: • Χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων • Συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το Ελληνικό Δημόσιο • Χρηματοδοτούμενα από ιδιώτες ή ενώσεις και οργανισμούς Παρακάτω δίνονται ενδεικτικά παραδείγματα των εργασιών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.

 

Α. Έργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

 • Υδρογεωχημική Ραδιομετρική Περιβαλλοντική Μελέτη Νήσου Μυκόνου (2002)
 • Γεωχημική Μελέτη Λεκανών Απορροής στον Ελλαδικό Χώρο [Π.Δ.Ε. από 2004-2010]
 • (ΙUGS/IAGC/FOREGS Παγκόσμια Γεωχημική Χαρτογράφηση – Ι.Γ.Μ.Ε. (νυν Ε.Α.Γ.Μ.Ε)  από 1999-2010)
 • Γεωχημική χαρτογράφηση των εδαφών των γεωργικών περιοχών και βοσκοτόπων {(EuroGeoSurveys ‘Geochemistry Expert Group’) 2008-2014}
 • Αρχειοθέτηση δειγμάτων Γεωχημικής Έρευνας Ελλάδας και ανάλυση δειγμάτων γεωχημικού άτλαντα με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων και εκπόνησης γεωχημικού άτλαντα (2018-2021).

 

Β. Έργα Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ)

 • Προεπιλογή ελεγχόμενου χώρου διάθεσης τοξικών αποβλήτων και λασπών Νότιας Ελλάδας (έργο υπέρ ΥΠΕΧΩΔΕ)1993
 • Καταγραφή – Μελέτη χώρων διάθεσης Στερεών και υγρών αποβλήτων περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (1994)
 • Γνωμάτευση επί των συνθηκών διάθεσης αστικών αποβλήτων Δ. Αντιγονιδών Ν. Ημαθίας (2002)
 • Γνωμάτευση περιβαλλοντικής καταλληλότητας προτεινομένου χώρου διάθεσης αστικών αποβλήτων Δήμου Θήρας – Ν. Κυκλάδων (2002)
 • Γνωμάτευση περιβαλλοντικής καταλληλότητας για προσωρινό χώρο διάθεσης αστικών αποβλήτων, Δήμου Ανδρίτσαινας – Ν. Ηλείας (2002)
 • Γνωμάτευση περιβαλλοντικής καταλληλότητας προσωρινού χώρου διάθεσης αστικών αποβλήτων Δήμου Καλαβρύτων – Ν. Αχαΐας (2002)
 • Γνωμάτευση περιβαλλοντικής καταλληλότητας για προσωρινό χώρο διάθεσης αστικών αποβλήτων Δήμου Φιγαλείας – Ν. Ηλείας (2002)
 • Γνωμάτευση περιβαλλοντικής καταλληλότητας για προσωρινό χώρο διάθεσης αστικών αποβλήτων Δήμου Ιαρδανού – Ν. Ηλείας (2002)
 • Μελέτη για τις συνθήκες απόφραξης του δικτύου ύδρευσης του Δ.Δ. Αχλαδερής του Δήμου Αυλώνος Εύβοιας (2002)
 • Γνωμάτευση περιβαλλοντικής καταλληλότητας για προσωρινό χώρο διάθεσης αστικών αποβλήτων, Δήμου Αρεόπολης – Ν. Λακωνίας (2002)
 • Γνωμάτευση περιβαλλοντικής καταλληλότητας για προσωρινό χώρο διάθεσης αστικών αποβλήτων, Δήμου Καλαβρύτων – Ν. Αχαΐας (2002)
 • Γνωμάτευση περιβαλλοντικής καταλληλότητας για προσωρινό χώρο διάθεσης αστικών αποβλήτων, Δήμου Φιγαλείας – Ν. Ηλείας (2002)
 • Γνωμάτευση περιβαλλοντικής καταλληλότητας για προσωρινό χώρο διάθεσης αστικών αποβλήτων, Δήμου Ιαρδανού – Ν. Ηλείας (2002)
 • Γνωμάτευση περιβαλλοντικής καταλληλότητας χώρου διάθεσης αστικών απορριμμάτων του Δήμου Μήθυμνας – Ν. Λέσβου (2003)
 • Γνωμάτευση περιβαλλοντικής καταλληλότητας χώρου διάθεσης αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αετού – Ν. Μεσσηνίας (2003)
 • Γνωμάτευση περιβαλλοντικής καταλληλότητας χώρου διάθεσης αστικών απορριμμάτων του Δήμου Δωρίου – Ν. Μεσσηνίας (2003)
 • Γνωμάτευση περιβαλλοντικής καταλληλότητας για προσωρινό χώρο διάθεσης αστικών αποβλήτων, Δήμου Γυθείου – Ν. Λακωνίας (2003)
 • Γνωμάτευση ποιότητας νερών Δήμου Δωρίου – Ν. Μεσσηνίας (2004)

 

Γ. Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Ευρωπαϊκής Κοινότητας – Ελληνικού Δημοσίου

 • Η χρήση των πρωτογενών και δευτερογενών άλω διασποράς του υδραργύρου για τον εντοπισμό μη ορατής μεταλλοφορίας (MPP-156G) (1981-1985)
 • Νέες ιδέες στην κοιτασματολογική ερευνητική φιλοσοφία και η χρησιμοποίησή της στη μελέτη διαφορετικών τύπων πολυμεταλλικής μεταλλοφορίας στην περιοχή της Ροδόπης [MSM - 133 G (S)] (1983-1986)
 • Αποκατάσταση Εδάφους στο Δήμο Λαυρίου [LIFE 93/GR/A14/GR/4576] (1994-1999)
 • CARACAS (Concerted Action on Risk Assessment for Contaminated Sites in the European Union) (1996-1999)
 • CLARINET (the Contaminated Land Rehabilitation Network for Environmental Technologies in Europe) (1998-2001)
 • Προσανατολισμένο δίκτυο εκτίμησης της επικινδυνότητας των ρυπασμένων θέσεων μέσω επιτόπιας έρευνας (NORISC)  [ www.norisc.com  ] [5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ] (2001-2004)
 • Ευρωπαϊκές αλλαγές στις λεκάνες απορροής και οι επιπτώσεις τους στις ακτές (EUROCAT) [5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε]  http://www.cs.iia.cnr.it/EUROCAT/project.htm  (2002-2004)
 • Μη καταστρεπτικός πολλαπλός παλμικός ανιχνευτής νετρονίων για χρήση σε έρευνες περιβάλλοντος, υδρογονανθράκων & κοιτασματολογίας (NuPulse) [5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ] http://www.gsf.fi/nupulse/  (2002-2005)
 • Βιοτεχνολογία για μεταλλοφόρα υλικά στην Ευρώπη [6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ] http://biomine.brgm.fr/  (2004-2008)
 • Αξιολόγηση και στρατηγική ανάπτυξη Γεω-Υπηρεσιών για τα Ευρωπαϊκά Εδάφη κατά INSPIRE (GS Soil - eContentplus / ECP 318004) http://www.gssoil.eu/  (2009-2012)

 

Δ. Έργα Δεύτερου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Β΄ ΚΠΣ)

 • Εδαφοχημική-εδαφολογική μελέτη περιοχής Κοζάνης – Πτολεμαϊδος – Αμυνταίου (1999-2001)
 • Εδαφογεωχημική μελέτη λεκανών Αιτωλοακαρνανίας: Υδρογεωλογική έρευνα λεκανών Αιτωλοακαρνανίας δίαιτα και έλεγχος της ποιότητας των υδάτινων πόρων (1999-2000)
 • Αξιοποίηση Υδατικών Πόρων Β. Πελοποννήσου: Γεωχημική έρευνα Ν. Αχαΐας (1999-2001)
 • Μελέτη ημιυδροφόρων συστημάτων Νεογενών σχηματισμών Νομού Ηλείας: Εδαφογεωχημική μελέτη (1999-2002)
 • Μελέτη ισοζυγίων και ποιοτικός έλεγχος υπόγειων νερών Πελοποννήσου (1999-2002)
 • Υδρογεωλογική έρευνα λεκανών Αιτωλοακαρνανίας: Μελέτη ρυπαντικής επιβάρυνσης επιφανειακών και υπόγειων νερών περιοχής Αιτωλοακαρνανίας (1999-2002)
 • Έρευνα αξιοποίηση κλαστικών Ιζημάτων Β. Κορινθίας: Μελέτη ρυπαντικής επιβάρυνσης υπόγειων νερών περιοχών Ν. Κορινθίας (1999-2002)

 

Ε. Έργα Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ´ ΚΠΣ)

 • Καινοτόμες τεχνολογίες – Τεχνικές καταγραφής και αξιοποίησης απορριμμάτων μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας και εγκαταλειμμένων δημόσιων μεταλλείων: Πιλοτικές εφαρμογές (2002-2006)
 • Καινοτόμες τεχνικές αξιοποίησης εγκαταλειμμένων δημόσιων μεταλλείων. Πιλοτική εφαρμογή (2002-2006)
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και μέτρων αποκατάστασης φραγμάτων Ν. Λασιθίου (2002-2006)
 • Γεωχημική Περιβαλλοντική Μελέτη Αστικής – Περιαστικής Περιοχής Ναυπλίου - Τόμοι Α´ και Β´ (2002-2006)
 • Γεωχημική Περιβαλλοντική Μελέτη Αστικής – Περιαστικής Περιοχής Δράμας - Τόμοι Α´ και Β´ (2002-2006)
 • Γεωχημική Περιβαλλοντική Μελέτη Αστικής – Περιαστικής Περιοχής Σπάρτης - Τόμοι Α´ και Β´ (2002-2006)
 • Γεωχημική Περιβαλλοντική Μελέτη Αστικής – Περιαστικής Περιοχής Θρακομακεδόνων - Τόμοι Α´ και Β´ (2002-2006)

 

ΣΤ. Έργα ΕΣΠΑ

 • Γεωχημική Περιβαλλοντική Μελέτη Αστικής – Περιαστικής Περιοχής Ηγουμενίτσας. Έργο ΓΕΩΧΑΡΤ - Τόμοι Α´ και Β´ (2007-2013)
 • Έκθεση αποτελεσμάτων Βυθομετρικών, Ιζηματολογικών και Γεωχημικών Ερευνών στον πυθμένα του λιμένος Ηγουμενίτσας και της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής. Έργο ΓΕΩΧΑΡΤ (2007-2013)
 • Γεωχημική Περιβαλλοντική Μελέτη Αστικής – Περιαστικής Περιοχής Βόλου - Τόμοι Α´ και Β´ (2007-2013)

 

Ζ. Έργα υπέρ τρίτων

 • Νίσυρος: Περιβαλλοντική μελέτη βάσης». Έργο Υπέρ ΔΕΗ (1992)
 • Προεπιλογή ελεγχόμενου χώρου διάθεσης τοξικών αποβλήτων και λασπών Νότιας Ελλάδας. Έργο υπέρ ΥΠΕΧΩΔΕ (1993)
 • Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την εκμετάλλευση του Γεωθερμικού πεδίου Σουσακίου». Έργο υπέρ ΓΕΜΕΕ (1994)
 • Έκθεση επί των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας «ΖΕΥΣ ΑΕ» σε δείγματα νερού γεώτρησης ιδιοκτησίας της στην περιοχή Δερβενοχωρίων Αττικής (1996)
 • Μελέτη Επιλογής Θέσης Εγκατάστασης μονάδας Μεταλλουργίας Χρυσού της ΤVX – Hellas Στην περιοχή μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Α’ Φάση». Έργο για λογαριασμό του ΥΠΑΝ (1997)
 • Δειγματοληψία και τυποποίηση δειγμάτων εδάφους περιοχής Περιβλέπτου Ν. Ιωαννίνων (ΕΛ.Β.Ι.Ε.Ξ.)». Έργο για λογαριασμό του Γενικού Χημείου του Κράτους (1998)
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων στις υδρευτικές γεωτρήσεις του Ληλάντιου πεδίου Ν. Ευβοίας». Έργο για λογαριασμό του Δήμου Βασιλικών Ευβοίας (1998)
 • Διερεύνηση του προβλήματος διάθεσης, σε βαθιά γεώτρηση, επεξεργασμένων αστικών υγρών λυμάτων στο Δήμο Μαρκόπουλου. Έργο υπέρ Δήμου Μαρκόπουλου (2000) Μελέτη γεωχημικής σύνθεσης και ποιότητας εδάφους κτημάτων για την απόθεση ιλύος από το βιολογικό καθαρισμό του εργοστασίου Πάτρας της Αθηναϊκής Ζυθοποιΐας. Έργο για λογαριασμό της Αθηναϊκης Ζυθοποιΐας (2001 & 2003)
 • Διερεύνηση της πιθανότητας ρύπανσης με PCB’s του προσχωματικού υδροφορέα της πρώην Αμερικάνικης Βάσης στο Κάτω Σούλι Μαραθώνα (2002)
 • Μελέτη απορρύπανσης πρώην Αμερικάνικής Βάσης στο Κάτω Σούλι Μαραθώνα: Έλεγχος για τυχόν παρουσία PCBs στα εδάφη (2002)
 • Μελέτη των Καρστικών Φαινομένων – Προβλημάτων στα Γυψούχα Πετρώματα της Κύπρου:  Υδρογεωχημική μελέτη. Έργο για λογαριασμό του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου (2005-2007)
 • Καταγραφή των Δυνητικών Πηγών Ρύπανσης του Εδάφους στην Κύπρο. Έργο για λογαριασμό του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου (2005-2009)
 • Περιβαλλοντική – Γεωχημική μελέτη στο χώρο ανέγερσης από τον ΟΣΚ ΑΕ των: 25ο Δημοτικό σχολείο και 22ο Γυμνάσιο Αθηνών. Έργο για λογαριασμό ΟΣΚ (2002)
 • Αποτελέσματα Δειγματοληψίας Εδάφους από την περιοχή Δράμας-Ξηροποτάμου - Πετρούσας - Μηλοποτάμου μετά την πυρκαγιά ελαστικών στη ΒΙΠΕ Δράμας
 • (2010)
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λιμνοδεξαμενών «Φουρνής-Δήμου Νεάπολης» και "Λαπάθου - Δήμου Ιεράπετρας" (2010)
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λιμνοδεξαμενής «Φουρνής- Καστελίου», Δήμου Νεάπολης Β´ Φάση (2010)
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λιμνοδεξαμενής «Λαπάθου - Αγ. Αποστόλων» Δήμου Ιεράπετρας (Β´ Φάση) (2010)
 • Αποτελέσματα δειγματοληψίας απορριμμάτων και νερού από την περιοχή της Μεσσαπίας Ν. Ευβοίας. Έργο για λογαριασμό ΥΠΕΧΩΔΕ (2010)
 • Εκπόνηση βυθομετρικών και ιζηματολογικών ερευνών στον πυθμένα της Λίμνης της Καστοριάς. Έργο για λογαριασμο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς (2011)
 • Προτεινόμενη Μέθοδος διαχρονικής, γεωχημικής παρακολούθησης της δυνητικής επιβάρυνσης του ιζήματος ρέματος στο ρ. Θερμωδώντα από τη λειτουργία της Βιομηχανικής Μονάδας της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (2013)
 • Αποτελέσματα δειγματοληψίας εδάφους  στην περιοχή Ασπρόπυργου-Ελευσίνας μετά την πυρκαγιά στο κέντρο ανακύκλωσης (2015)
 • Διερεύνηση Επιπτώσεων στα Υπόγεια Νερά και Εδάφη, από την απόθεση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην περιοχή «Σταυρός» Δήμου Ερμιονίδος. Τεχνική έκθεση
 • (2016)

 

Διεθνείς Συνεργασίες

-Το Τμήμα Γεωχημείας και Περιβάλλοντος εκπροσωπεί την ΕΑΓΜΕ στην Ομάδα Geochemistry Expert Group των EuroGeosurveys (EGS - http://www.eurogeosurveys.org/expertgroups/geochemistry/ ) και στην Επιτροπή της Παγκόσμιας Γεωχημικής Χαρτογράφησης της Διεθνούς Ένωσης Γεωλογικών Επιστημών (IUGS - http://www.globalgeochemicalbaselines.eu/ ).

-Εκπροσώπησε τα EuroGeoSurveys στην Ομάδα Εργασίας «Οργανικής Ουσίας και Βιοποικιλότητας» για τη Θεματική Στρατηγική του Εδάφους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Επιτροπής  [ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52006DC0231  .

-Παρέχει πληροφορίες στο EIONET [ http://www.eionet.europa.eu/  ], καθώς και σε άλλες πλατφόρμες πληροφόρησης.

-Συμμετείχε στα δίκτυα CARACAS (Concerted Action on Risk Assessment for Contaminated Sites in the European Union) [ http://www.eugris.info/displayresource.asp?ResourceID=348&Cat=web%20linksand ] και  CLARINET (the Contaminated Land Rehabilitation Network for Environmental Technologies in Europe) http://www.eugris.info/DisplayProject.asp?ProjectID=4420 , της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τα υπόλοιπα τμήματα της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.:

Τμήμα Κοιτασματολογικής και Μεταλλευτικής Έρευνας (ΚΟΙΜΕ)

Τμήμα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας (ΤΟΠ)

Τμήμα Τεχνολογίας Ορυκτών Πρώτων Υλών και Μεταλλουργίας (ΤΕΟΠΥΜ)

Τμήμα Γνωμοδοτήσεων και Ελέγχου Μεταλλείων (ΓΝΩΜΕΜ)

Share

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME ΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ