Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στην Περιφερειακή Μονάδα Ηπείρου (ΠΜΗ) λειτουργεί το Διαπιστευμένο Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων, όπου διεξάγονται χημικές αναλύσεις νερών, πετρωμάτων και μεταλλευμάτων. Αναλυτικότερα στο χημείο πραγματοποιούνται:

  • Χημικές αναλύσεις σε όλα τα είδη των γεωλογικών δειγμάτων.
  • Χημικές αναλύσεις και φυσικοχημικοί προσδιορισμοί σε δείγματα νερών κάθε είδους και ειδικότερα σε δείγματα πόσιμου νερού.

Πλήθος Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και ιδιώτες και επιχειρήσεις εμφιάλωσης πόσιμου νερού συνεργάζονται με τα εργαστήρια μας για τον διαρκή ποιοτικό έλεγχο του πόσιμου νερού.

Στο εργαστήριο της ΠΜΗ πραγματοποιούνται οι χημικοί προσδιορισμοί ενός μεγάλου αριθμού δειγμάτων νερών από όλη την χώρα στα πλαίσια του έργου ΔΙΠΥΝ.

Διαβάστε στο φυλλάδιο που ακολουθεί, σε μορφή pdf, τις υπηρεσίες που προσφέρει το εργαστήριο στην Περιφερειακή Μονάδα Ηπείρου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το email του εργαστηρίου: waterlab@eagme.gr και τα τηλέφωνα 26823-61919 & 61933.

 

 

Διαβάστε περισσότερα για την ΠΜΗ της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.:

Περιφερειακή Μονάδα Ηπείρου

Share