Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@igme.gr
213.133.7017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Η Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΜΑΘ) εδράζει στην Ξάνθη και είναι στελεχωμένη με κατάλληλο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Στο εργαστήριο υπάρχει τριβείο επεξεργασίας δειγμάτων πετρωμάτων. Επίσης, τα πλήρως εξοπλισμένα χημικά εργαστήρια έχουν τη δυνατότητα διενέργειας ολοκληρωμένων ερευνών, αναλαμβάνοντας - μεταξύ άλλων -  και τη χημική ανάλυση των νερών.

Διαβάστε περισσότερα για την ΠΜΑΘ της Ε.Α.Γ.Μ.Ε:

Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Share