Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@igme.gr
213.133.7000

Οι κεντρικές υπηρεσίες του τέως Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) στεγάζονταν μέχρι το 2008 σε διάφορα κτήρια στην περιοχή Αμπελοκήπων και στην Παιανία. Τα κτήρια στην περιοχή Αμπελοκήπων ήταν παλαιάς κατασκευής και δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προδιαγραφές σύγχρονων γραφειακών και εργαστηριακών χώρων, η δε μίσθωσή τους κόστιζε μηνιαίως πάνω από 73.000 €.

Επιπλέον, η διασπορά των κεντρικών υπηρεσιών σε διάφορα κτήρια καθιστούσε δύσκολη την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου. Για το σκοπό αυτό, το τέως Ι.Γ.Μ.Ε. προχώρησε στην κατασκευή ιδιόκτητων γραφειακών και εργαστηριακών χώρων.

Οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις διαμορφώθηκαν σε οικόπεδο έκτασης 22 στρεμμάτων που αγοράστηκε από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας στη θέση «Λεκάνες» του Δήμου Αχαρνών (Ολυμπιακό Χωριό).

Το συνολικό εμβαδόν των υπέργειων χώρων ανέρχεται σε 18.000 τ.μ. περίπου. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους, πτέρυγες γραφείων και εργαστηρίων, χώρους στάθμευσης και αποθήκες. Διαθέτουν αμφιθέατρο χωρητικότητας 170 ατόμων με σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό και δυνατότητα ταυτόχρονης μετάφρασης για την πραγματοποίηση συνεδρίων, δύο αίθουσες σεμιναρίων χωρητικότητας 50 ατόμων έκαστη, ορυκτολογικό μουσείο υπερ-σύγχρονων προδιαγραφών και τρεις αίθουσες συσκέψεων.

Οι ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου καλύπτονται από ηλεκτρικό ρεύμα (υποσταθμός Δ.Ε.Η.), φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι τελευταίας τεχνολογίας. Υπάρχει σύστημα κεντρικού ελέγχου κτηρίου (BMS), κλιματισμός, αερισμός και κεντρική μονάδα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) ισχύος περίπου 100 kVA.

Η δικτυακή υποδομή του νέου κτηρίου ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες ενός σύγχρονου ερευνητικού κέντρου. Υπάρχει τοπικό δίκτυο υπολογιστών υψηλής ταχύτητας, μέσω δομημένης καλωδίωσης (οριζόντια χαλκού 1 Gbps και κάθετη πολλαπλών οπτικών ινών 20 Gbps), με πάνω από 2000 θύρες διασύνδεσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και τηλεφώνων.

 

Ο χώρος λειτουργίας των εξυπηρετητών (servers) και η αίθουσα Η/Υ είναι υπερσύγχρονων προδιαγραφών, εξασφαλίζοντας συνεχή λειτουργία, ασφάλεια χώρου και δεδομένων, λειτουργικότητα και όλες τις τυπικές υπηρεσίες και ευκολίες της πληροφορικής.

Η τηλεφωνία στο νέο κτήριο της Ε.Α.Γ.Μ.Ε βασίζεται σε τεχνολογίες μεταφοράς δεδομένων (TCP/IP). Τα πλεονεκτήματά της είναι η οικονομία στις καλωδιώσεις και η προσφορά πολλών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικών συνδιασκέψεων έως και έξι ατόμων.

Η Βιβλιοθήκη συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες επιστημονικά εξειδικευμένες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και είναι από τις πλέον ενημερωμένες σε θέματα γεω-επιστημών. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και με μεγάλο μέρος του έντυπου υλικού ηλεκτρονικά καταχωρισμένο (σύστημα βιβλιοθηκονομικής καταχώρισης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης), η Βιβλιοθήκη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. θα μπορεί να εξυπηρετεί ακόμη περισσότερους χρήστες (επιστημονικό προσωπικό Ε.Α.Γ.Μ.Ε., φορείς, ιδιώτες, φοιτητές).

Η μουσειακή συλλογή της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Εκεί ο επισκέπτης θα μπορεί να θαυμάσει την πλούσια συλλογή ελληνικών ορυκτών, πετρωμάτων και απολιθωμάτων, το φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό από τους Ελληνικούς γεωτόπους καθώς και χάρτες που αποτυπώνουν τη γεωλογική κληρονομιά της Ελλάδας.

Η απαιτούμενη χρηματοδότηση για την ανέγερση του κτηρίου προήλθε από έργα του Γ' Κ.Π.Σ., Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (Αξονας 7, Μέτρο 7.3). Στο πλαίσιο του ίδιου μέτρου υλοποιήθηκε η εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης (M.I.S.) που καλύπτει τις ανάγκες της Αρχής.

Share