Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

Το Εθνικό Γεωλογικό Μουσείο αποτελεί την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας για την ανάδειξη της Γεωλογικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος. Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) ίδρυσε το 2021 το Mουσείο, στη θέση του έως πρότινος Μουσείου Ορυκτών και Πετρωμάτων, το οποίο έπειτα από τη ριζική του αναδιαμόρφωση λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις της Αρχής, η οποία έχει και τη συνολική επιμέλεια και διαχείρισή του.

Σκοπός του είναι να προωθήσει την προστασία και ανάδειξη του γεωλογικού πλούτου της Ελλάδας και του ρόλου που διαδραμάτισε στην ιστορία και στη διαμόρφωση του αρχαίου κόσμου, της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Ελληνισμού, προβάλλοντας την ιστορική και επιστημονική του αξία παγκοσμίως.

Το Μουσείο μέσα από τις συλλογές του, απευθύνεται τόσο σε ευρύ όσο και σε εξειδικευμένο επιστημονικά κοινό, με την παρουσίαση σημαντικών γεωλογικών δειγμάτων του ελλαδικού χώρου (ορυκτά, απολιθώματα, πετρώματα κ.α.), ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πηγή γνώσης και έρευνας του γεωλογικού πλούτου της χώρας.

Στις αίθουσές του προβάλλεται η μακρά εξέλιξη της γεωλογικής έρευνας, η ανάδειξη του γεωλογικού πλούτου και της γεωλογικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ παράλληλα οι συλλογές του από τον ελλαδικό χώρο κατατάσσονται στις πλουσιότερες του κόσμου καθιστώντας το ως το «Θησαυροφυλάκιο» της γεωλογίας της Χώρας.

 

Φωτογραφικό υλικό του νέου Εθνικού Γεωλογικού Μουσείου

 

Φωτογραφικό υλικό του πρότινος Μουσείου Ορυκτών και Πετρωμάτων

Στοιχεία επικοινωνίας:  

Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) / Τμήμα Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Μουσείου: Δρ. Κωνσταντίνος Λασκαρίδης. 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2131337316, 2131337361
e-mail: klaskaridis@eagme.gr 

 

Εθνικό Γεωλογικό Μουσείο

Share