Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ «ΛΙΘΟΣ»

Το Εργαστήριο «ΛΙΘΟΣ» λειτουργεί από το 1999 και προσφέρει τις υπηρεσίες του στον κλάδο των διακοσμητικών πετρωμάτων, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις.


Από το 2002 είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ., κατά EN ISO/IEC 17025:2005 και από το 2020 κατά τη νέα έκδοση αυτού (2017). 
Διαθέτει σύγχρονο και διακριβωμένο εξοπλισμό για τον προσδιορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών και φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των διακοσμητικών πετρωμάτων, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ). Το Πεδίο Διαπίστευσης του Εργαστηρίου περιλαμβάνει στο σύνολό του δοκιμές κατά τα πρότυπα ΕΝ, ευρισκόμενο σε πλήρη εναρμόνιση με τη σύγχρονη πρακτική στην Ε.Ε.. Ορισμένα πρότυπα ΕΝ ορίζουν «Προδιαγραφές» για τελικά προϊόντα από διακοσμητικά πετρώματα, που θα χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες εφαρμογές, στοχεύοντας στην απόδοση, από τον ενδιαφερόμενο (παραγωγό, έμπορο, εισαγωγέα κ.λπ.) της «σήμανσης CE». Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική στην Ελλάδα από το 2008.


Ο διαρκής στόχος του Εργαστηρίου είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την ισχυροποίηση της θέσης του «Ελληνικού Διακοσμητικού Πετρώματος»

Οι απαιτούμενες δοκιμές και οι υποστηρικτικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο με στόχο την απόδοση σήμανσης CE σε τελικά προϊόντα από φυσικούς λίθους, ανάλογα με την εφαρμογή τους, είναι:

  • Προετοιμασία δοκιμίων για εργαστηριακό έλεγχο
   Διαμόρφωση, ξήρανση, ζύγιση, κ.λ.π.
  • Εκτέλεση φυσικών δοκιμών
   Προσδιορισμός της υδαταπορρόφησης σε ατμοσφαιρική πίεση
   Προσδιορισμός του συντελεστή υδαταπορρόφησης μέσω τριχοειδών
   Προσδιορισμός του ανοικτού πορώδους και της φαινόμενης πυκνότητας
   Προσδιορισμός της ενέργειας θραύσης
  • Εκτέλεση μηχανικών δοκιμών
   Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο
   Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη υπό σταθερή ροπή
   Προσδιορισμός της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη
   Προσδιορισμός του φορτίου θραύσης στην οπή αγκύρωσηςΠροσδιορισμός της αντίστασης σε απότριψη
   Προσδιορισμός της ολισθηρότητας
  • Εκτέλεση δοκιμών περιβαλλοντικής καταπόνησης
   Προσδιορισμός της αντίστασης στην γήρανση από θερμικό αιφνιδιασμό
   Προσδιορισμός της αντίστασης στον παγετό.
  • Πετρογραφική εξέταση

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE


ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ – ΙΓΜΕ_ΛΙΘΟΣ-2015


ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΓΜΕ ΛΙΘΟΣ – 2018

Για επικοινωνία με το εργαστήριο «ΛΙΘΟΣ» μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ,
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 133 7316 & 213 133 7315

Share