Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@igme.gr
213.133.7017

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ.

ΜΕΛΟΣ

Γεωλόγος του ΕΚΠΑ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Κωνσταντίνος Διαμαντής είναι απόφοιτος του τμήματος Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001). Έχει δύο μεταπτυχιακά διπλώματα: α) στην «Τεχνική Γεωλογία –Γεωτεχνική Μηχανική» από το Πανεπιστήμιο του Durham στην Αγγλία (2004) και β) στην «Γεωλογία και Φυσικές Καταστροφές» από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2008). Το 2010 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ «Τεχνικής Γεωλογίας – Γεωτεχνικής Μηχανικής» του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2005 έχει εργαστεί ως Γεωλόγος – Γεωτεχνικός μηχανικός σε διάφορα Τεχνικά Έργα και σε πάνω από 5 Επιστημονικά Ερευνητικά Προγράμματα (Γεωλογικές, Γεωτεχνικές, Υδρολογικές, Υδρογεωλογικές, Περιβαλλοντικές έρευνες και μελέτες φυσικών καταστροφών). Επίσης, από το 2005 είναι καθηγητής (συμβασιούχος Επίκουρος Καθηγητής) στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τμήμα Περιβάλλοντος και Μηχανικής), στο Τ.Ε.Ι της Αθήνας (τμήμα Πολιτικών Μηχανικών), στο Τ.Ε.Ι Πειραιά (τμήμα Πολιτικών Μηχανικών), στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (τμήμα Πολιτικών Μηχανικών), στη Σχολή Τοπογραφίας της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ), στη Σχολή Μηχανικών Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος). Έχει 16 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια πάνω στη Γεωτεχνική μηχανική – Τεχνική Γεωλογία, στις Φυσικές Καταστροφές και το Περιβάλλον και έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια. Είναι μέλος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου.