Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@igme.gr
213.133.7000

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΩΤΣΑΚΗ.

ΜΕΛΟΣ

Φυσικός του Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου