Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@igme.gr
213.133.7017

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Στο «Εργαστήριο Πληρωτικών Υλικών» εκτελούνται οι ακόλουθες δοκιμές και μετρήσεις (δοκιμή μέτρησης χρώματος , μεγέθους των κόκκων και τη μέτρηση χρώματος σε κοκκώδη υλικά) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας τους για την παραγωγή πληρωτικών για χρώματα και πλαστικά:

  • ΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ συσκευή CARY 100
  • ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ λεπτομερών υλικών με Laser - συσκευή CILAS 1064
  • ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ EINLEHNER AT 1000
  • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΠΙΓΜΕΝΤΩΝ
  • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΙΓΜΕΝΤΩΝ
  • Κοκκομετρική ανάλυση με συσκευή Air Jet Sieve
  • Μέτρηση ειδικής επιφάνειας και ανάλυση μεγέθους πόρων.
Share