Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

«ΛΙΘΟΣ»

Το Εργαστήριο «ΛΙΘΟΣ» ασχολείται με την εκτέλεση δοκιμών προσδιορισμού φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των διακοσμητικών πετρωμάτων, με στόχο την συμβολή στη δημιουργία της “ταυτότητάς” τους και στη διαδικασία απόδοσης σε τελικά προϊόντα από αυτά της σήμανσης CE.

Το Εργαστήριο «ΛΙΘΟΣ» λειτουργεί από το 1999 και προσφέρει τις υπηρεσίες του στον κλάδο των διακοσμητικών πετρωμάτων, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις. Από το 2002 είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ., κατά EN ISO/IEC 17025:2005 και από το 2020 κατά τη νέα έκδοση αυτού (2017). Διαθέτει σύγχρονο και διακριβωμένο εξοπλισμό για τον προσδιορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών και φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των διακοσμητικών πετρωμάτων, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ). Το Πεδίο Διαπίστευσης του Εργαστηρίου περιλαμβάνει στο σύνολό του δοκιμές κατά τα πρότυπα ΕΝ, ευρισκόμενο σε πλήρη εναρμόνιση με τη σύγχρονη πρακτική στην Ε.Ε.. Ορισμένα πρότυπα ΕΝ ορίζουν «Προδιαγραφές» για τελικά προϊόντα από διακοσμητικά πετρώματα, που θα χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες εφαρμογές, στοχεύοντας στην απόδοση, από τον ενδιαφερόμενο (παραγωγό, έμπορο, εισαγωγέα κ.λπ.) της «σήμανσης CE». Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική στην Ελλάδα από το 2008.

Ο διαρκής στόχος του Εργαστηρίου είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την ισχυροποίηση της θέσης του «Ελληνικού Διακοσμητικού Πετρώματος» (ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ – ΙΓΜΕ_ΛΙΘΟΣ-2015 και ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΓΜΕ ΛΙΘΟΣ – 2018).

Οι απαιτούμενες δοκιμές και οι υποστηρικτικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο με στόχο την απόδοση σήμανσης CE σε τελικά προϊόντα από φυσικούς λίθους, ανάλογα με την εφαρμογή τους, είναι:

Προετοιμασία δοκιμίων για εργαστηριακό έλεγχο

Διαμόρφωση, ξήρανση, ζύγιση, κ.λ.π.

Εκτέλεση φυσικών δοκιμών

Προσδιορισμός της υδαταπορρόφησης σε ατμοσφαιρική πίεση

Προσδιορισμός του συντελεστή υδαταπορρόφησης μέσω τριχοειδών

Προσδιορισμός του ανοικτού πορώδες και της φαινόμενης πυκνότητας

Προσδιορισμός της ενέργειας θραύσης

Εκτέλεση μηχανικών δοκιμών

Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο

Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη υπό σταθερή ροπή

Προσδιορισμός της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη

Προσδιορισμός του φορτίου θραύσης στην οπή αγκύρωσης

Προσδιορισμός της αντίστασης σε απότριψη

Προσδιορισμός της ολισθηρότητας

Εκτέλεση δοκιμών περιβαλλοντικής καταπόνησης

Προσδιορισμός της αντίστασης στην γήρανση από θερμικό αιφνιδιασμό

Προσδιορισμός της αντίστασης στον παγετό.

Πετρογραφική εξέταση

 

Για επικοινωνία με το εργαστήριο «ΛΙΘΟΣ» μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας (μορφή word):
word/ypoboles-aiteses-ergasteriou-lithos.docx

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 133 7316 & 213 133 7315

 

Κατάλογος Δοκιμών και Εργαστηριακού Εξοπλισμού

α/α

Υλικό

Περιγραφή Δοκιμής / Μετρούμενο μέγεθος

Τεχνικός Εξοπλισμός (Όργανα)

Εφαρμοζόμενα πρότυπα / Μέθοδοι μετρήσεων

1     

Φυσικά Διακοσμητικά Πετρώματα

Πετρογραφική εξέταση

Πολωτικό μικροσκόπιο

ΕΝ 12407

2     

>> 

Φαινόμενη πυκνότητα

Δοχείο κενού

ΕΝ 1936

3     

>> 

Ανοικτό πορώδες

Δοχείο κενού

ΕΝ 1936

4     

>> 

Υδατοαπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση

Υδατόλουτρο

ΕΝ 13755

5     

>> 

Υδατοαπορρόφηση μέσω τριχοειδών

 Υδατόλουτρο

ΕΝ 1925

6     

>> 

Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο

Πρέσα 50 kΝ

ΕΝ 12372

7     

>> 

Αντοχή σε κάμψη υπό σταθερή ροπή

Πρέσα 50 kΝ

ΕΝ 13161

8     

>> 

Αντοχή σε μονοαξονική θλίψη

Πρέσα 2000 kΝ

ΕΝ 1926

9     

>> 

Ενέργεια θραύσης

Συσκευή κρούσης

ΕΝ 14158

10 

>> 

Αντίσταση σε τριβή

Τριβόμετρο BOEHME

ΕΝ 14157 / B

11  

>> 

Αντίσταση σε τριβή

Τριβόμετρο CAPPON

EN 14157 / A

12 

>> 

Αντίσταση σε παγετό

Συσκευή ψύξης - απόψυξης

ΕΝ 12371

13 

>> 

Φορτίο θραύσης στην οπή αγκύρωσης

Πρέσα 50 kΝ

ΕΝ 13364

14 

>> 

Αντίσταση στην ολίσθηση

Εκκρεμές

ΕΝ 14231

15 

>> 

Αντίσταση στη γήρανση με θερμικό αιφνιδιασμό

Κλίβανος + Υδατόλουτρο

ΕΝ 14066

16 

>> 

Θερμική αγωγιμότητα

Αγωγιμόμετρο

Εγχειρίδιο συσκευής

Σημ.:

 • Συγκεκριμένες δοκιμές για φυσικά πετρώματα μπορούν να εκτελεσθούν και κατά τα πρότυπα ASTM
 • Συγκεκριμένες δοκιμέςμπορούν να εκτελεσθούν και για τεχνητά πετρώματα, κατά τα αντίστοιχα πρότυπα ΕΝ

 

Απαιτούμενες Δοκιμές για την απόδοση σήμανσης CE σε τελικά προϊόντα από φυσικούς λίθους, ανάλογα με την εφαρμογή

ΔΟΚΙΜΗ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

EN 1341

EN 1342

EN 1343

EN 1469

EN 12057

EN 12058

Ονοματολογία

EN 12440

EN 12440

EN 12440

EN 12440

EN 12440

EN 12440

Πετρογραφική εξέταση

EN 12407

EN 12407

EN 12407

EN 12407

EN 12407

EN 12407

Φαινόμενη πυκνότητα

EN 1936

EN 1936

EN 1936

EN 1936

EN 1936

EN 1936

Ανοικτό πορώδες

EN 1936

EN 1936

EN 1936

EN 1936

EN 1936

EN 1936

Υδαταπορρόφηση υπό ατμοσφαιρική πίεση

EN 13755 (EH)

EN 13755 (EH)

EN 13755 (EH)

EN 13755

EN 13755

EN 13755

Υδαταπορρόφηση από τριχοειδή

-

-

-

EN 1925

EN 1925

EN 1925

Αντοχή σε μονοαξονική θλίψη

-

EN 1926 (EL)

-

-

-

-

Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο

EN 12372 (EL)

-

EN 12372 (EL)

EN 12372 or 13161 (mean/ min/std)

EN 12372 or 13161 (mean/ min/std)

EN 12372 or 13161 (mean/ min/std)

Φορτίο θραύσης στην οπή αγκύρωσης

-

-

-

EN 13364 (mean/ min/std)

-

-

Αντίσταση σε τριβή

EN 14157 (EH)

EN 14157 (EH)

-

-

EN 14157-b Boehme

EN 14157-b Boehme

Αντίσταση σε ολισθηρότητα

EN 14231 Wet

EN 14231 Wet

-

-

EN 14231

EN 14231

Αντίσταση σε παγετό

EN 12371 (56)

EN 12371 (56)

EN 12371 (56)

EN 12371 (12)

EN 12371 (12 / 48)

EN 12371 (48)

Αντίσταση σε θερμικό αιφνιδιασμό

-

-

-

EN 14066

EN 14066

EN 14066

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 • EN   1341 Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
 • EN   1342 Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
 • EN   1343 Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
 • ΕΝ   1469 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για ορθομαρμάρωση - Απαιτήσεις
 • EN 12057 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Διαστασιολογημένα πλακίδια - Απαιτήσεις
 • EN 12058 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις

 

Επαναληψιμότητα Εκτέλεσης των απαιτούμενων δοκιμών για την απόδοση σήμανσης CE σε τελικά προϊόντα από φυσικούς λίθους, ανάλογα με την εφαρμογή και σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο

ΔΟΚΙΜΗ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΕΝ 771-6

EN 1341

EN 1342

EN 1343

EN 1469

EN 12057

EN 12058

Πετρογραφική εξέταση

10 έτη*

Φαινόμενη πυκνότητα

2 έτη*

Ανοικτό πορώδες

2 έτη*

Υδαταπορρόφηση υπό ατμοσφαιρική πίεση

 

2 έτη*

Υδαταπορρόφηση μέσω τριχοειδών

10 έτη*

 

 

 

10 έτη*

Αντοχή σε μονοαξονική θλίψη

2 έτη*

 

2 έτη*

 

 

 

 

Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο ή υπό σταθερή ροπή

2 έτη*

 

2 έτη*

Φορτίο θραύσης στην οπή αγκύρωσης

 

 

 

 

10 έτη*

 

 

Αντίσταση σε τριβή

 

10 έτη*

 

 

10 έτη*

Αντίσταση σε ολισθηρότητα

 

10 έτη*

 

 

10 έτη*

Αντίσταση σε παγετό

10 έτη*

Αντίσταση σε θερμικό αιφνιδιασμό

 

 

 

 

10 έτη*

* Οι δοκιμές επαναλαμβάνονται υποχρεωτικά, το αργότερο μέχρι την παρέλευση του αναφερόμενου χρονικού διαστήματος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 • EN  771-6 Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιιας - Μέρος 6: Στοιχεία τοιχοποιιας από φυσικό λίθο
 • EN   1341 Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
 • EN   1342 Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
 • EN   1343 Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
 • ΕΝ   1469 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για ορθομαρμάρωση - Απαιτήσεις
 • EN 12057 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Διαστασιολογημένα πλακίδια - Απαιτήσεις
 • EN 12058 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις

 

Eνημερωτικό υλικό για το εργαστήριο «ΛΙΘΟΣ» και τα ελληνικά πετρώματα σε μορφή pdf

 

Share